Nyheter

100 får gå från Finndomo

I slutet av september varslade småhustillverkaren Finndomo 116 medarbetare om uppsägning och stängde sin fabrik i Hultsfred. Nu sägs ytterligare 100 medarbetare upp.

85 av dem som varslas arbetar vid fabriken i Hässleholm och 15 i Hjältevad. 35 av de varslade är tjänstemän. Det är småhusföretagets tredje varsel på bara några månader. I slutet av oktober varslades ytterligare 25 medarbetare i Finndomos fabrik i Renholmen, mellan Skellefteå och Piteå.

— Det känns mycket tungt att behöva lägga ännu ett varsel på kort tid, men det dramatiskt försämrade marknadsläget har gjort det oundvikligt, säger Finndomos vd Staffan Lindquist i ett pressmeddelande.

Den vikande efterfrågan på småhusmarknaden är orsaken till varslen. Branschen räknar med ett halverat småhusbyggande nästa år, jämfört med under 2007.
— Med dessa åtgärder anpassar vi oss fullt ut till den prognos som Trä- och Möbelindustriförbundet och trähusföretagen gjort för antalet påbörjade småhus 2009, det vill säga en minskning av verksamheten med 50 procent, säger Lindquist.