Nyheter

100 husägare stämmer NCC

Bakom fasaderna i Helsingborgsområdet Maria Park dolde sig fuktproblem. Nu har cirka 100 husägare stämt NCC.<br/> — Testade hus har fuktskador. Risken att resten av fastigheterna också har det är stor. Alla är byggda med en metod som inte fungerar,

Husen i Maria Park är mellan fyra och tio år gamla med välklippta gräsmattor, prydliga villor och radhus omgivna av grönska. Men enligt Göran Nilsson har lugnet störts av fuktskador.

— Det har inneburit begränsningar i vardagen. Det kan handla om att ingen vågar göra den där tillbyggnaden som det var tänkt, eftersom vi inte vet vad konsekvenserna blir. För de som har fuktskador på husen så är det omvälvande. Också på ett hälsomässigt plan. Tankar om barnens hälsa dyker upp, säger han.

Det var när några grannar till Göran Nilsson upptäckte mögelskador på sin fastighet som problemen uppdagades. NCC, som byggt alla fastigheter i området, kom dit och gjorde mätningar. Detta ledde till att fukt- och mögelskador upptäcktes på flera ställen.

— Efter detta har vi haft en dialog med NCC. De har varit trevliga men samtalen har aldrig lett någonstans, säger Göran Nilsson.

Samtliga villor i Maria Park är byggda med enstegstätade fasader med träregelväggar, en ifrågasatt metod. I våras konstaterade Boverket att metoden är otjänlig och efter att problemen uppdagats i Maria Park så har NCC erbjudit sig att åtgärda alla fuktskador.

— Men vi får nya enstegstätade väggar. Skadat organiskt material byts ut mot nytt organiskt material, vilket inkluderar träreglar. Vi motsätter oss detta eftersom metoden är förkastlig, säger Krister Azelius på Advokatbyrån Vinge som företräder villaägarna.

Husägarna yrkar nu på avhjälpande vilket innebär att NCC river alla fasader, identifierar förekomsten av fukt och mögelskador, åtgärdar dessa och återställer fasaderna med en luftad konstruktion.

I andra hand yrkas det att NCC ersätter husägarna så att de själva ska kunna renovera med en luftad konstruktion. Kostnaden beräknas då uppgå till 1,3 miljoner kronor per hus.

Göran Nilsson hoppas på att frågan ska lösas snabbt.
— Jag har inte varit med om en rättsprocess tidigare och fick tänka igenom det noga. Men nu är vi som står bakom stämningen överens, säger han.

Fakta / Enstegstätade fasader

Enstegstätade fasadkonstruktioner bygger på att puts appliceras direkt på isolering utan något mellanliggande luftutrymme.

Enstegstätade konstruktioner kan byggas med organiskt material. Denna metod har blivit ifrågasatt eftersom den anses vara känslig för fukt och mögel.