Nyheter

100 miljarder till trafiklösning i Stockholm

Fram till 2025 ska över 100 miljarder kronor investeras i trafiklösningar för Stockholmsområdet. Citybanan och Förbifart Stockholm är två prioriterade projekt.

Den nya trafikuppgörelsen mellan staten, Stockholms läns landsting och länets kommuner innehåller väg- och spårsatsningar på över 100 miljarder kronor. Satsningen presenterades av statens förhandlingsman Carl Cederschiöld under onsdagen.

Samtliga byggprojekt ska vara klara 2025. Citybanan, pendeltågstunneln under centrala Stockholm, beräknas kosta omkring 16 miljarder kronor. Förbifart Stockholm som är det andra högprioriterade byggprojektet i satsningen vid sidan om Citybanan, beräknas kosta omkring 25 miljarder kronor. Vägleden ska gå väster om Stockholms stad och bland annat gå i tunnlar under Ekerö.

Utöver det ska regiontrafiken förbättras genom att Mälardalsbanan byggs ut, Svealandsbanan får dubbelspår och en ny järnväg, Ostlänken, byggs från Stockholm till Östergötland.