Nyheter

100 miljarder till trafikutbyggnad

Allianspartiernas ledning i Stockholm vill satsa 100 miljarder kronor under tolv år på infrastrukturen i regionen. Nya trängselskatter och offentlig privat samverkan ska bekosta bland annat stora vägprojekt som Förbifart Stockholm.

Planerna på det som stockholmsalliansen benämner ”en historiskt stor trafikutbyggnad” presenteras på Dagens Nyheters debattsida. Bland de projekt som alliansen nu vill ska bli verklighet nämns bland andra vägprojektet Förbifart Stockholm, utbyggnad av Mälarbanan, dubbelspår på Roslagsbanan och utbyggnad av Tvärbanan till Solna, Kista och Slussen.

Alliansens företrädare meddelar att regionen är beredd att bidra med halva kostnaden om staten står för den andra halvan. Investeringen för stockholmsregionens del ska finansieras genom kommunal och privat samverkan, investeringar från landstinget, vägavgifter samt en utökad trängselskatt som ska justeras upp i takt med inflationen. Trängselskatten ska dessutom utökas till att även gälla Essingeleden när Förbifart Stockholm mellan Skärholmen och Häggvik är färdigbyggd.

”Våra förslag möjliggör att 60 000 lägenheter kan byggas och ger samtidigt näringslivet stora tillgänglighetsförbättringar och möjligheter till nyetableringar”, skriver allianspolitikerna.

Bland dem som skrivit under debattinlägget finns företrädare för både landstinget och kommunen, bland annat finansborgarrådet Sten Nordin (M), borgarrådet Ewa Samuelsson (KD), landstingsrådet Maria Wallhager (FP) och trafik- och planeringslandstingsrådet Christer G Wennerholm (M).