Nyheter

105 miljoner i anslag till fasadrenovering

Stockholms slott genomgår en omfattande fasadrenovering. Foto: Getty Images

Statens fastighetsverk (SFV) avsätter 105 miljoner kronor för nästa steg i att återställa Stockholms slotts fasader, enligt ett generaldirektörsbeslut.  

År 2050 beräknas konungen tillika statschefens officiella residens – en 600 plus-rummare på elva våningar – ha fullständigt restaurerade yttersidor.  

Anslagsfördelningen avser etapp 9 av 25 delmoment i det projekt på fyra årtionden som påbörjades 2011 och beräknas pågå till 2050. 

Detta beslut avser det arbete som sträcker sig över åren 2021 – 2027. Etapp 8 färdigställs till årsskiftet 2021 /22.

Nyhetsbyrån Sirén