Nyheter

111 miljarder euro i planerade byggprojekt i Stockholm

De planerade byggprojekten i Stockholmsregionen kräver med arbetskraft och stora investeringar. Foto: Invest Stockholm

De planerade byggprojekten i Stockholmsregionen visar en total investeringsvolym på 111 miljarder euro fram till år 2040. Det visar en rapport från Invest Stockholm som släpptes idag. 

Den största investeringsandelen berör bostäder med en investeringsvolym på 60,7 miljarder euro. Därefter kommer infrastrukturinvesteringar i järnväg, tunnelbana med en investeringsvolym på 9,6 miljarder euro.

Summan av planerade investeringar i Stockholmsregionen uppskattas till 111 miljarder euro. Det är en stadig ökning sedan 2017, när investeringarna var värda 95 miljarder euro. Investeringspotentialen uppgick 2015 till 83 miljarder euro. Regionen växer snabbare än någonsin tidigare.

– Vi är den nordiska ekonomins tillväxtmotor och en av de snabbast växande regionerna i Europa. Så om du är en global investerare som vill täcka Norden är Stockholm det självklara valet, säger Erik Krüger, VD för Invest Stockholm.

Med en snabb tillväxt av människor och företag är behovet av ny infrastruktur, bostäder och arbetsplatser stor. Mer än hälften av de totala investeringarna ligger i bostadshus med de planerade projekten, inklusive mer än 400 000 bostäder.

Den förväntade byggvolymen under de kommande åren överstiger vad som kan täckas med den befintliga arbetskraften. Stockholms län kommer att behöva cirka 46 000 byggnadsarbetare. 

Den stora volymen av investeringar i byggprojekt och brist på arbetskraft ger stora möjligheter för internationella investerare och byggföretag att investera i Stockholmsregionen.

Fakta om rapporten
Rapporten är framtagen av Tyréns AB på uppdrag av Invest Stockholm. Den sammanfattar de mest intressanta och största byggprojekten i Stockholmsregionen. Syftet är att mäta regionens potential för att underlätta ett marknadsinträde för investerare och byggföretag. Rapporten uppdateras vartannat år.

/Redaktionen