Nyheter

1500 nya bostäder i barnvänlig hamn

Hamntorget. Illustration: Norrtälje kommun/Spacescape

Norrtälje hamn ska genomgå en stor förvandling. I oktober tas det första spadtaget för att göra industriområdet till en plats för rekreation och bostäder.

I första etappen görs kajen i ordning och 300 av totalt 1 500 nya bostäder byggs.

Norrtälje Hamn var ett av de kommande heta projekt som presenterades av Byggsverige på Nordbygg. Tillsammans med Kiruna stadshus och Vallastaden i Linköping lyftes Norrtälje hamn fram som ett ”hett” projekt med stora affärsmöjligheter.

– Idén är att projekten inte ska vara färdigupphandlade, utan poängen är att besökarna ska hitta konkreta möjligheter till affärer och upphandlingar direkt på mässan, säger Peter Åhs, marknadschef på Sverige Bygger.

Norrtälje kommun satsar stort på hamnprojektet. Den 14 april väntas en skelettplan antas av fullmäktige. Sedan finns planer på en arkitekttävling för det offentliga rummet.

– I den första etappen ska vi upphandla för cirka 250 miljoner kronor, säger Roger Gustafsson, projektledare för Norrtälje Hamn.

Etapp nummer ett, av tre, tar cirka tre år att slutföra.

 Norrtälje Hamn ska i första hand bli en mötesplats, därför färdigställs kajen redan i den första etappen så att man kan njuta av läget och vattnet i ett så tidigt skede som möjligt.

Totalt räknar man med att det kommer att ta tio till tolv år innan hamnområdet är helt klar.

Då finns här:
– bostäder för cirka 5 000 personer, främst bostadsrätter men även hyresrätter.
– restauranger, kaféer, butiker, hotell och promenadstråk längs den bilfria kajen.
– en öppningsbar gång- och cykelbro över till Socitetsparken.
– ett hamntorg längst ut på den östra sidan.
– badplats, lekplatser, bollplan, bibliotek, turbåtar och isbana.

För att hitta en bra plan för Norrtälje har kommunen besökt bland annat Gävle, Lomma, Malmö och Oslo för att se hur hamnområdena ser ut där. I Norrtälje har man valt att arbeta enligt tre teman: barnens perspektiv, bad och båtar. Och just barnvänligheten är något som betonas extra.

Kommunen har också tagit hjälp av Spacescape, som är ett konsultföretag som forskar kring stadsutveckling, för att komma fram till hur hamnen ska se ut.

– Här finns verkligen potential och förutsättningar. Styrkorna är främst att hamnen ligger så nära centrum och kan växa samman med staden som den ser ut i dag. Det har också funnits farhågor att hamnen kommer att bli ”stängd” och bara till för de som bor där, men så blir det absolut inte, säger Malin Dahlhielm, arkitekt på Spacescape.

De omdiskuterade silorna finns inte kvar i framtidens hamn. Tanken på att förvandla dem till bostäder har lagts ner, men ännu finns inte något formellt beslut om rivning.

Planförslaget har varit ute på granskning och kommunstyrelsen räknar med att kunna anta skelettplanen under april.  Kommunfullmäktige har redan sagt ja till att investera 230 miljoner kronor i projektet. Den totala kostnaden beräknas till cirka 570 miljoner kronor, men där räknar kommunen med att få tillbaka en del genom fastighetsbolagen.

– Kritiker säger att det kommer att bli dyra lägenheter, men om vi vill ta del av tillväxten i Stockholm så måste vi göra det här, och jämfört med priserna i Stockholm kommer priserna här att bli betydligt lägre, säger kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (M).