Nyheter

17 procent färre byggkonkurser

Sedan årsskiftet har företagskonkurserna generellt sett minskat med nio procent. Inom byggindustrin minskade konkurserna med hela 17 procent.

Bygg är en av de branscher där konkurserna minskar mest, 17 procent.  

Under perioden januari-oktober 2014 gick 854 byggföretag i konkurs. Under samma period 2015 var antalet nere på 709.

Allra bäst går branscherna ”Övriga serviceföretag inklusive företag för personliga tjänster” som ”Bevakning, fastighetsservice och kontorstjänster” där konkurserna minskat med 20 procent under året.  Sämre har det dock gått för ”Information och kommunikation” där konkurserna ökat med 5 procent.

– Konkurserna har nu minskat varje månad i ett års tid och utvecklingen ligger i linje med vår analys av konjunkturläget som ser stabilt ut. Sett i antal och i ett längre tidsperspektiv börjar konkurstalen dessutom se mycket låga ut vilket tyder på att företagens överlevnadsförmåga stärkts, säger Victoria Preger, marknads- och kommunikationschef på UC, som tagit fram statistiken.