Nyheter

20 000 färre byggjobb

Bygginvesteringarna sjunker. Men kraftiga räntesänkningar kommer att bromsa fallet, tror Sveriges Byggindustrier (BI) i en ny prognos.

De totala bygginvesteringarna kommer, enligt BI:s prognos, att sjunka med 5 procent i år för att sedan stiga med 3 procent 2010.

Störst är raset för nyproducerade bostäder.
— Vi räknar med att det kommer att byggas 15 000 nya bostäder 2009, säger Fredrik Isaksson, chefsekonom på BI.

Investeringar i kommersiella lokaler beräknas öka med 3 procent i år och en procent 2010.
— Finanskrisen har fått en viss påverkan på planerna, men byggherrar och fastighetsägare verkar ha klarat krisen bra. En viktig faktor är att belåningsgraden generellt sett är lägre idag än vad den var vid den förra krisen i början av 1990-talet. Det ökar chanserna för att planerade byggprojekt verkligen genomförs, menar Lars-Johan Blom, ekonom på BI.

Anläggningsinvesteringarna fortsätter att öka kraftigt, 10 procent per år. Men det ger inte byggjobb så att det kompenserar bortfallet i bostadsbyggandet.
— Vi tror att sysselsättningen i branschen kommer att minska med 20 000 personer, säger Fredrik Isaksson.