Nyheter

2017

Topp 20 byggnadsentreprenörer upphandlade i projekt som startade under 2017. Grafik: Byggfakta

Under 2017 startade 7 989 byggprojekt, vilket är ungefär 1 000 fler än under 2016.
Under 2017 stod de 20 största byggentreprenörerna för ungefär hälften av byggstarterna, att jämföra med 72 procent under 2016.
Siffrorna kommer från Byggfakta, som också har sammanställt vilka företag som byggde flest projekt.

Den totala byggkostnaden för de 7 989 projekten är 340 430 miljoner kronor. Det är 100 miljarder kronor mer är 2016, en rejäl skillnad där bostadsbyggandet står för den största ökningen.

Under 2016 stod byggbolagen på topp-20-listan för 72 procent av byggstarterna till total kostnad räknat, detta har nu sjunkit till 52 procent.
Ser man på antalet byggstarter så stod topp 20 för 22 procent vilket nu är 24 procent, det tyder på att större projekt flyttats ut på ett större antal aktörer.
Topp tre som är Peab, NCC och Skanska står för 30 procent av den totala kostnaden 2017 jämfört med 43 procent 2016.

Värt att notera är att många företag avancerat uppåt i listan för byggstarterna under 2017.
Fem stycken fanns till exempel inte med på listan för 2016, medans de flesta förutom topp sex har avancerat uppåt.

Inom topp tre så har Skanska ramlat ner en placering och tappat cirka sju miljarder jämfört med 2016, medan både NCC och Peab ökat cirka tre miljarder var i total byggkostnad räknat.

                       
               

# Företagsnamn Antal projekt Total byggkostnad Mkr #2016
1 Peab Sverige AB 458 39 216 1
2 NCC Sverige AB 313 36 806 3
3 Skanska Sverige AB 311 25 359 2
4 Serneke Bygg AB 62 11 216 4
5 Veidekke Entreprenad AB 63 7 950 5
6 JM AB 57 6 780 6
7 Gärahovs Bygg AB 30 6 057 17
8 Erlandsson Bygg AB 149 5 267 14
9 Wästbygg AB 46 5 233 11
10 John Svensson Byggnadsfirma AB 94 4 107 18
11 Tuve Bygg AB 24 3 859 19
12 ByggPartner i Dalarna AB 66 3 807 50
13 Arcona AB 12 3 210 12
14 MVB AB 81 3 129 23
15 Bygg Dialog AB 40 2 982 27
16 Byggnads AB Tornstaden 23 2 964 7
17 Lindbäcks Bygg AB 26 2 895 14
18 ED Bygg Sverige AB 19 2 500 16
19 Fastec Sverige AB 39 2 431 26
20 Andersson Company Byggnads AB 12 2 415 49
Summa topp 20 1 925 178 182  
Övriga 6 064 162 248  
Totalt 7 989 340 430

Källa: Byggfakta