Nyheter

2019 rekordår för svenskt limträ

Moelven, Bandyhall Nässjö. Foto Sören Håkanlind.

Under 2019 ökade försäljningen och produktionen av svenskt limträ till nya rekordnivåer. Både projektbalk till större byggnadsprojekt och lagerbalk, som säljs i bygghandeln, har ökat.

– Försäljningen och produktionen har ökat stadigt de senaste åren och mycket talar för att 2020 blir ytterligare ett positivt år, säger Johan Fröbel, chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.

2019 blev ett rekordår för svensk limträindustri. Den totala mängden limträ som levererades från svenska limträtillverkare ökade med över 4 procent mellan 2018 och 2019.  Det rapporterar branschorganisationen Svenskt Trä.

Enligt dem tyder uppsvinget på att limträ är ett material som ligger rätt i tiden. En av anledningarna är att svenska limträtillverkare har arbetat fram effektiva byggsystem som underlättar både i projekterings- och byggnationsfasen.  

När produktions- och försäljningssiffrorna för 2019 bryts ner, går det att se att både projektbalk till större byggnadsprojekt och lagerbalk som säljs i bygghandeln, har ökat. Projektbalk står traditionellt för den större andelen av den totala volymen limträ och gick upp med 3,49 procentenheter under året. Lagerbalk tog dock ett ännu större skutt uppåt och ökade med 5 procent.  

Sett över en längre tidsperiod syns ökningen ännu tydligare. På fyra år, 2016-2019 har försäljningen av limträ som projektbalk ökat med 9 procent och lagerbalk ökat med nästan 20 procent.

Ökningen av limträ är enligt representanter för träindustrin ett tecken på ökad miljömedvetenhet och att omställningen till ett mer hållbart byggande börjar ta fart.

– Miljödebatten gynnar träindustrin. Till exempel har fler kommuner och andra offentliga aktörer börjat efterfråga hållbart byggande på ett sätt som de inte gjort tidigare. Det har gett oss tillfälle att påvisa fördelarna med limträ, säger Lars Källströmer, försäljningschef Byggprodukter på Martinson Group AB, i ett pressmeddelande.

Det finns tecken som tyder på att även 2020 kommer att bli ett bra år för svenskt limträ.

– Försäljningen och produktionen har ökat stadigt de senaste åren och mycket talar för att 2020 blir ytterligare ett positivt år, säger Johan Fröbel, chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.