Nyheter

234 kommuner delar på 1,4 miljarder

234 kommuner får dela på cirka 1,395 miljarder kronor i stöd till ökat bostadsbyggande.

Även i år har intresset för statens stöd till bostadsbyggande ökat, från 204 kommuner som ansökte 2017 till 234 kommuner för 2018, enligt Boverket som administrerar bidraget.

Kommunerna som är med och delar på bidraget har i år gett startbesked till 65 462 nya bostäder. Bidragets syfte är att främja ett ökat bostadsbyggande i Sverige. 

Bidraget infördes för att öka bostadsbyggandet i kommunerna mot bakgrund av befolkningsökningen och nyanlända samt det ökade behovet av bostäder. 

Mest bidrag  (117 295 814 kr) går till Stockholm stad för uppförandet av 5 702 bostäder. Nästan lika mycket, 107 212 580 kr, får Göteborg som gett startbesked för 5 740 bostäder. Torsås beviljas 40 653 kr för uppförandet av 1 bostad.

”Utgångspunkten är att varje bostad (startbesked) som tillkommer genererar en andel av stödet. Hela anslaget har fördelats till de kommuner som har ansökt om bidrag och uppfyller de kriterier förordning (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande ställer. Förordningen ställer inte några krav på att bostäderna ska byggstartas eller färdigställas inom en viss tid”, enligt Emelie Hemström, jurist på Boverket.

2017 fick 199 kommuner nästan 1,8 miljarder i statsbidrag för ökat bostadsbyggande.

Här är listan på de kommuner som beviljats bidrag 2018 (extern länk)