Nyheter

25 procent billigare broar med nya metoder

Kostnaden för ett brobygge kan bli en fjärdedel billigare med hjälp av effektiv projektering och smartare arbetsmetoder. Enligt forskare vid Luleå tekniska universitet kan pengar, arbetstid och byggjobbarnas hälsa sparas med hjälp av en ny byggmetod med s

Nya tankebanor, inspirerade av effektiviseringen inom bilbranschen, börjar få fäste inom byggbranschen inom konceptet Lean Construction. Om arbetssättet applicerades på brobyggandet skulle nya broar kunna byggas betydligt snabbare och enklare. Det hävdar en grupp forskare vid Luleå tekniska universitet, LTU.
Forskarna har specialgranskat effektiviteten vid brobyggande inom projektet ”Industrialiserat anläggningsbyggande med platsgjuten betong”, finansierat av Vinnova, Vägverket, Cementa och LTU.

Formar, armering och betong utgör omkring hälften av byggkostnaderna vid ett brobygge. Genom att satsa på förtillverkade armeringsenheter, kvarsittande formar och självkompakterande betong, SKB, kan byggtiden och därmed kostnaden pressas ned rejält.

— I framtiden kommer det här att vara modellen för att bygga broar, säger Mats Emborg, professor på avdelningen för konstruktionsteknik vid Luleå Tekniska universitet.

Byggmetoden har testats i ett fullskaleförsök – Vägverkets brobygge på E4:an över Innanbäcken strax utanför Kalix i Norrbotten. Då förtillverkades bottenplattorna i fundamenten i Luleå och lyftes på plats direkt. Detta, tillsammans med att man använde den självkompakterande betongen, ledde till att arbetsstyrkan kunde minskas med tre fjärdedelar och arbetstiden förkortas avsevärt.

Mats Emborg är övertygad om att byggtekniken kommer att börja användas mer under de närmaste åren.
— Vi sitter nu och skissar på flera broprojekt som vi hoppas att byggföretagen kommer att vilja haka på, säger han.

Att använda förtillverkade armeringsenheter kräver dock god planering och effektiv logisktik då delleveranserna av armering måste tajma varandra. Det kräver att alla involverade i projektet måste samarbeta med beställaren genom hela projektet för att allt ska klaffa.
Att byta ut traditionell betong mot självkompakterande betong, SKB, har flera fördelar. Det ger radikalt förbättrad arbetsmiljö då byggjobbarna slipper hög ljudnivå och många tunga lyft. SKB kan enkelt gjutas av färre antal personer vilket gör att arbetet går betydligt fortare och mer arbetsresurser läggas på andra byggmoment.

Forskarteamet, med Mats Emborg i spetsen, anser att även om byggbolaget vinner ekonomisk på kort sikt är samhället i stort den verkliga vinnaren om byggmetoder med SKB blir vanligare, tack vare mindre sjukfrånvaro och sjukskrivningar.