Nyheter

3 000 nya boenden i Umeå

Så här kan det nya området se ut. Bild: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Kommunfullmäktige i Umeå har antagit planprogrammet för Lilljansberget i Universitetsstaden.
Beslutet innebär att Akademiska Hus och Umeå kommun nu kan påbörja detaljplanearbetet för den nya stadsdelen som ska innehålla 3 000 boenden, varav en stor andel planeras för studenter och forskare.

Under 2015-2016 har Akademiska Hus bedrivit ett intensivt planprogramsarbete tillsammans med Umeå kommun för utvecklingen av Lilljansberget.
Arbetet har resulterat i att möjligheter skapas för ytterligare 3 000 boenden på och nära campus, varav en stor andel av bostäderna planeras för studenter och forskare.
Under måndagen beslutade kommunfullmäktige om planprogrammet, vilket innebär att arbetet nu kan fortsätta på detaljplanenivåer.

– Ett ökat antal bostäder för våra studenter är oerhört efterlängtat. Tillgång till bostäder är förstås av stor betydelse för Umeå universitet, inte minst ur rekryteringssyfte, och utgör också helt klart en konkurrensfördel för universitetet både nationellt och internationellt, säger Lena Gustafsson, rektor för Umeå universitet, i ett pressmeddelande. 

Precis som i många andra städer har bostadsbristen i Umeå länge varit ett aktuellt ämne.
Akademiska Hus arbetar på bred front för att hitta lösningar i frågan, där exploateringen av Lilljansberget är ett exempel.
Utöver de 3 000 bostäder som gäller dagens planprogrambeslut bygger Svenska studenthus just nu 280 studentbostäder intill friidrottsarenan.

Bygget sker till följd av Akademiska Hus markförsäljningar som genomförts med villkoret att just studentbostäder byggs på platsen i syfte att skapa ett levande campus och råda bot på studentbostadskrisen.
– Campusnära studentbostäder är avgörande för att skapa attraktiva campusområden och konkurrenskraftiga lärosäten. Inte minst därför är detta en av våra viktigaste frågor att arbeta med. Att vi nu kan ta ytterligare ett steg i rätt riktning och påbörja arbetet med detaljplanerna för Lilljansberget känns mycket bra. Vi på Akademiska Hus vill bidra till att det byggs fler studentbostäder, oavsett om det är vi själva eller andra fastighetsägare som bygger, säger David Carlsson, regiondirektör för Akademiska Hus region Norr.

Det nya bostadsområdet på Lilljansberget omfattas av Lilljansskogen, Petrus Laestadius väg och norra delen av campusområdet.
Bostadsområdet har planerats för att gröna rekreationsområden ska bevaras och för att det gamla löparspåret ska kunna återupprättas.
I planen finns även förslag på att skapa attraktiva parker med stora inslag av klipphällar. Utöver bostäder rymmer programförslaget lokaler för verksamheter längs Petrus Laestadius väg och en ny entré till Sveriges lantbruksuniversitet.