Nyheter

30 miljoner till energieffektivt byggande

Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad ger 30 miljoner kronor till energieffektivt byggande och boende.
Tolv projekt som får dela på pengarna.

Det är genom forskningsprogrammet E2B2 som bidragen delas ut och nu är det klart vilka tolv projekt som beviljats pengar.
Majoriteten av projekten kommer vidareutveckla teknik och metoder för att öka användandet av ny energieffektiv teknik och tjänster. Andra projekt handlar om energiprognoser, livscykelanalys och belysningsteknik och kommer bygga en grund för att utveckla nya tjänster och produkter.
Urvalet har gjorts med hjälp av ämnesexperter i E2B2s programråd. Avgörande vid bedömningen har bland annat varit energirelevans, nyhetsvärde, vetenskaplig kvalitet, näringslivsrelevans och marknadsförutsättningar.
E2B2 är en kunskapssatsning som ska bidra till ökad energieffektivisering i samhällsbyggnadssektorn genom forskning, utveckling, demonstration och innovation.
Den totala projektvolymen är nära 30 Mkr varav stödet från Energimyndigheten består av nära 18 Mkr, resterande är finansiering från näringslivet.
Det är Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad som tillsammans genomför samverkansprogrammet E2B2 under perioden 2013-2017.

 

Beviljade projekt:

Användning av värmeåtervinning i miljonprogrammet, Sustainable Innovation AB

Arkitektur, materialflöden och energianvändning i bostäder, Chalmers tekniska högskola AB

Beräkningsmetod för sannolik energianvändning i byggnader, NCC Construction Sverige AB

Beslutsunderlag för lågenergihus inom allmännyttan, Sustainable Innovation AB

Dagsljuskrav i miljöcertifierade byggnader, MKB Fastighets AB

Energieffektiv belysning, upplevelse och komfort, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Energitjänster för bostadsrättsföreningar, IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Förbättrad samordning av installationstekniska system, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Innemiljö i nytt ljus – metoder för objektiv bedömning av belysning, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse, Linnéuniversitetet

Ny metod för mätning av värmeförlust från byggnader – deletapp 2, Umeå universitet

Projekteringsverktyg för solvärmelager med fasändringsmaterial, Chalmers tekniska högskola AB