Nyheter

3000 anställda väntas få lämna byggjätten

För att förbättra effektiviteten och lönsamheten kommer Skanska att minska verksamheten i de olönsamma affärsenheterna, öka fokus på kostnadskontroll och riskhantering samt genomföra vissa organisationsförändringar.


Uppsägningar om cirka 3000 personer kommer att spara 1 MDR årligen. 

Det framgår av ett pressmeddelande där Skanska vinstvarnar för helåret 2017.

Skanska har, som följd av otillfredsställande resultat i flera av byggenheterna, beslutat följande:

-Omstrukturera byggenheterna i Polen

-Lämna energisektorn i USA

-Fokusera på kärnverksamheten i UK

-Fortsätta anpassa verksamheten i Tjeckien till en tuffare marknad.

De nordiska byggenheterna är fortsatt starka, skriver Skanska.

Inom bostads- och kommersiell fastighetsutveckling är marknaden god och ambitionerna att växa består, heter det.

Till följd av den svaga marknaden i Europa kommer Skanska att minska sin verksamhet inom infrastrukturutveckling och koncentrera sig på den amerikanska marknaden.

Skanska skriver också i pressmeddelandet att omstruktureringen av flera affärsenheter, till följd av svag resultatutveckling, kommer att fortsätta under innevarande år.

Kostnaden för dessa åtgärder tas i 2018 och beräknas bli cirka 600 miljoner kronor och härrör huvudsakligen från uppsägningar av omkring 3.000 anställda.

Uppsägningarna uppskattas innebära kostnadsbesparingar om cirka 1 miljard kronor årligen.

Nyhetsbyrån Direkt