Nyheter

31 sätt att göra bygget billigare

Byggbranschen har nått ett kostnadstak. Konsumenter kan inte längre betala för dyra nybyggen, enligt en ny undersökning. De goda exemplen är för få, menar Rolf Persson, vd på Industrifakta. — Branschen måste effektiviseras, säger han.

Hur ska byggbranschen bli mer kostnadseffektiv vid nyproduktion av flerbostadshus? Den frågan vill Industrifakta ge svar på i en kommande undersökning som presenteras i december.

— Jag kan redan nu redovisa en överraskning: Att det faktiskt finns bra lösningar men att de inte tillämpas, säger Rolf Persson.

Bakgrunden till Industrifaktas undersökning, som baseras på intervjuer med ett hundratal byggherrar, entreprenörer, konsulter och sakkunniga, är att branschen sett en kostnadsökning de senaste åren.

I oktober konstaterade också Statens bostadskreditnämnd, BKN, att ett av de största hindren för ökat byggande är stigande kostnader.

På bara tio år har produktionskostnaderna fördubblats, bland annat på grund av höga mark- och materialpriser, samt konkurrensbegränsningar.

— Vi har nått ett pristak där många kunder inte längre kan betala för priserna. Branschen bygger för de som har hög köpkraft. Sedan är hyresrätten missgynnad skattemässigt. Regeringen ska titta på det, men samtidigt måste byggherrar, entreprenörer och kommuner medverka till effektiviseringen, säger Rolf Persson.

Du säger att det finns bra lösningar, men att de inte tillämpas. Varför?

— Byggbranschen är traditionstyngd, fylld av entreprenörer som inte samarbetar och byggherrar som vill profilera sig med bostäder som sticker ut.

— Jag anser att en framtida standardisering är nödvändig, inte minst för att det framöver blir en brist på kompetent personal. Då är det lättare att hitta personal till stationära fabriker med en standardiserad produktion.

Även om undersökningen inte är klar är en sak redan tydlig: Att kostnadseffektivisera byggandet är branschens kanske största utmaning framöver.

— Branschen måste hantera den snabbt växande bristen på kompetent personal och samtidigt ställa om produktionen från dyra bostadsrätter till billiga hyresrätter.

Ni har tittat på alla delar av en byggprocess, från detaljplaneplanering till förvaltning. Vilken är mest slösaktig?

— Kommunernas hantering har ofta stora brister. Det råder olika tillämpningar i olika kommuner och det behövs en tydligare styrning. Dessutom måste plan- och bygglovsprocesserna kortas.

Rolf Persson tillägger att branschen måste bygga i större skalor. Att bygga 15 lägenheter här och 30 lägenheter där är inte hållbart.

— Dessutom måste det bli en bättre kommunikation mellan aktörerna. Det kan faktiskt leda till 20 procent lägre byggkostnader.

Det låter som en enkel åtgärd.

— Nej, det är ytterst komplicerat. Det handlar om tusentals företag som ska samverka med kommuner och staten. Plus underentreprenörer.

Här är branschens råd:

Möjligheterna att sänka byggkostnaderna är mycket goda. Det anser Per-Erik Josephson, professor vid Chalmers. Han och Chalmerskollegan Lasse Saukkotiipi har tidigare satt fingret på slöseriet i byggbranschen.

Nu har nästa rapport kommit:

”31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet — att minska slöseriet!”

— Det går att halvera kostnaderna i byggbranschen, menar Per-Erik Josephson.

Han har lett diskussioner med branschföreträdare.

Standardisera produkten

1. Utgå från ”driftskostnad” vid produktbestämningen

2. Prioritera hållbara systemval

3. Utveckla tekniska lösningar som kan användas i flera produkter

4. Minska sortimentet av komponenter

5. Standardisera komponenter

Precisera och standardisera processen

6. Definiera kundens verkliga behov

7. Följ upp att alla projektmedarbetare känner till och förstår projektmål

8. Eftersträva långsiktiga kund-leverantörsrelationer

9. Använd veckans 168 timmar

10. Utveckla likartade arbetssätt

11. Standardisera verktyg för informationshantering

12. Planera mer precist och följ kontinuerligt upp

13. Minimera väderberoendet genom förtillverkning och väderskyddad montering

14. Disciplinera informations- och mötesstrukturen

15. Strukturera materialflöden för effektiv montering

Utveckla er organisation

16. Stöd aktivt leverantörer i deras utveckling

17. Välj medarbetare med rätt kompetens och rätt attityd

18. Eftersträva samkörda projektorganisationer

19. Beakta nya kompetenser

20. Uppmuntra vidareutbildning

21. Stöd individers utveckling av sin personliga effektivitet

22. Planera för reflektion och träning

Disciplinera ledarskapet

23. Basera ledningsbeslut på en långsiktig filosofi

24. Eftersträva ordning och reda på arbetsplatsen

25. Ge tydliga instruktioner (som inte kan missuppfattas)

26. Ställ höga krav som driver utvecklingen

27. Belöna goda arbeten

Driv successiva förbättringar

28. Mät för att synliggöra slöserier

29. Mät för att styra förbättringsåtgärder

30. Samla upp och använd goda erfarenheter systematisk

31. Koppla alla förbättringsinitiativ till produktens egenskaper eller till den värdeökande processen