Nyheter

34 000 färre bostäder möjligt scenario

Foto: Anna Sjöström

Antalet sysselsatta inom byggindustrin kan minska med upp till 18 procent jämfört med förra året. Samtidigt kan antalet påbörjade bostäder kan minska med 70 procent, vilket skulle innebära cirka 34 000 färre påbörjade bostäder 2020-2021 jämfört med 2019.

Detta enligt en färsk specialrapport från Byggföretagen. 

Byggföretagen målar i rapporten ”Så påverkas byggbranschen av coronakrisen” upp tre olika scenarier för byggindustrins utveckling efter coronakrisen.

I det negativa scenariot, som är ett mellanscenario, bedömer Byggföretagen att antalet sysselsatta inom byggindustrin kan minska med 20 000 (-6%) under perioden 2020-2021 jämfört med 2019. Samtidigt påbörjas 15 000 färre lägenheter (-32%) och bygginvesteringarna minskar med 60 miljarder kronor.

Men det finns värre scenarier, och i det mest extrema kan så många som 64 000 tjänster försvinna, en minskning med 18 procent jämfört med 2019. Enligt detta scenario påbörjas 34 000 färre bostäder (-70%) och bygginvesteringarna minskar med 138 miljarder.

– Förutsättningarna förändras väldigt snabbt. Därför går det inte att säga vilket scenario som är det mest troliga, allt avgörs på hur lång tid nedstängningen pågår, säger Fredrik Isaksson, chefsekonom på Byggföretagen.

I det minst pessimistiskt scenariot, som skulle vara möjligt att uppnå förutsatt att stat, kommuner och landsting fortsätter enligt tidigare aviserade planer och i några fall även tidigarelägger vissa samhällsviktiga projekt, minskar antalet sysselsatta bara med 5000 personer (-1%), antalet påbörjade lägenheter med 5600 (-11%) och  bygginvesteringarna med 10 miljarder (-2%)

– Bygg- och anläggning ligger väldigt sent i konjunkturcykeln jämfört med många andra branscher på grund av långa ledtider. Har man fått klart med bygglov, miljöprövningar och annat så genomför man projekten. Därför har vi inte sett något tvärstopp i byggverksamheten än så länge. En stor del av byggverksamheten är också finansierad av offentliga medel. Där är nu viktigt att staten ser till att kommuner inte drabbas så hårt utan att de kan stå kvar vid, eller till och med tidigarelägga, sina planer, menar Fredrik Isaksson.