Nyheter

34 varslas om uppsägning när husfabrik läggs ner

Husproduktion i Deromes fabrik i Värö som är en av de tre fabriker som bolaget kommer att koncentrera tillverkningen till. Foto: Derome

Derome har för avsikt att stänga husfabriken i Renholmen i augusti. Det innebär att 34 medarbetare i Renholmen har varslats om uppsägning.
– Det är ett tungt och tråkigt steg att behöva ta ur ett mänskligt perspektiv, säger Henrik Svahn, divisionschef för Produktion.   

Derome har inlett MBL-förhandlingar med facket i syfte att stänga husfabriken i Renholmen, i Byske i Skellefteå kommun, och koncentrera hustillverkningen till företagets fabriker i Anneberg, Värö och Kristinehamn. Det innebär att 34 medarbetare i Renholmen har varslats om uppsägning. Det framgår av ett pressmeddelande från företaget.

Renholmen är den minsta av Deromes fyra husfabriker och samtidigt den anläggning som har störst investeringsbehov. Företagets fabriker i Anneberg (Kungsbacka), Värö (Varberg) och Kristinehamn har kapacitet att producera det som idag tillverkas i Renholmen utan att byggas ut.

Fabriken i Renholmen är anpassad för att producera specialvolymer, en tillverkning som kommer att minska till följd av en ökad standardisering och automatisering.

– Genom att koncentrera tillverkningen till tre husfabriker kan vi till fullo utnyttja produktionskapaciteten och uppnå positiva synergieffekter, samtidigt som vi undviker stora investeringar, säger Johan Axelsson, vd Derome Husproduktion.

Inriktningsbeslutet att stänga fabriken i Renholmen innebär att Derome har tvingats varsla 34 personer om uppsägning. 

– Det är ett tungt och tråkigt steg att behöva ta ur ett mänskligt perspektiv, eftersom det handlar om engagerade och duktiga kollegor som gör ett bra jobb. Vår avsikt är att försöka stötta alla medarbetare i att hitta nästa steg framåt, säger Henrik Svahn, divisionschef för Produktion.   

Produktionen i Renholmen är planerad att fortsätta fram till andra hälften av augusti.

Samtidigt som Derome avvecklar fabriken i Renholmen har man för avsikt att öppna ett kontor i Skellefteå med ett antal medarbetare som jobbar med försäljning, inköp, projektering och projektledning.