Nyheter

350 EU-städer bildar klimatpakt

Under veckan enades borgmästarna från mer än 350 städer i Europa om att höja ambitionerna i klimatarbetet. Europeiska Investeringsbanken har öronmärkt 15 miljoner euro för städernas energisatsningar.

Företrädare för mer än 350 städer och kommuner inom EU möttes under veckan i Bryssel för att ställa sig bakom ett gemensamt klimatupprop. I och med att de alla undertecknade ett så kallat borgmästaravtal har städerna lovat att gå längre än EU:s klimat- och energimål om att minska koldioxidutsläppen med 20 procent innan 2020.

Företrädare för sex svenska städer har undertecknat klimatpakten; Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö, Linköping och Örebro. Ett nätverk har bildats mellan de europeiska städerna med fokus på att hitta möjliga samarbeten för att få ner utsläppen av klimatgaser.

Representanter för Växjö kommun var under veckans möte inbjudna att presentera sitt klimatarbete. Sju andra städer fanns på plats för att berätta om sina åtgärder, bland annat London, Budapest, Paris och Madrid. Växjö har lyckats minska sina koldioxidutsläpp med 32 procent sedan 1996.

— Det här mötet var viktigt då det är första gången som så många borgmästare samlades för att diskutera klimatfrågan. Vi får hoppas att detta sprider sig som en löpeld så att fler kommuner skriver under. I så fall kan vi skapa ett inre tryck gentemot de inhemska regeringarna att höja ambitionsnivån i klimatarbetet, säger Bo Frank (m), kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

Europeiska Investeringsbanken, EIB, håller nu tillsammans med EU-kommissionen på med att ta fram ett finansieringspaket om 15 miljoner euro. Tanken är att pengarna ska kunna finansiera energieffektiviseringar och satsningar på förnybar energi inom ramen för städernas klimatåtagande.