Nyheter

3D-modeller ska spara tid och pengar

Alla aktörer vid om- och tillbyggnaden av Universitetssjukhuset i Malmö ska arbeta med tredimensionella modeller i en gemensam CAD-plattform. <br></br> — Vi gör det som ett pilotprojekt för att se hur långt man kan gå, säger Per Erlandsson på

Regionfastigheter krävde redan i upphandlingen att alla som deltar i projektet skulle samordna sina digitala ritningsunderlag i en gemensam CAD-plattform.
— Då kan vi dra nytta av varandras handlingar, säger Per Erlandsson, CAD-strateg på Regionfastigheter.

Det är många aktörer som är inblandade i projektet; arkitekter, konstruktörer, entreprenörer, brukare och teknikkonsulter. Dessutom ska elledningar, rör, ventilationssystem och sprinklers få plats i sjukhusets högteknologiska miljö. Därför är behovet av samordning stort mellan alla inblandade i projektet.

— Vi arbetar mot en plats på internet och alla skickar in sitt material i samma format. Sen gör programvaran en byggnadsmodell i 3D som byggarna kan ta del av. De kan få ut ritningar därifrån och få förklarande bilder på hur det ska se ut, säger Per Erlandsson.

Syftet med samordningen och arbetet i tredimensionella modeller är att spara tid och pengar.
— Vi har det också som ett pilotprojekt för att se hur långt man kan gå. Och för att se vilka synergieffekter man kan få, säger Per Erlandsson.

Redan på projekteringsstadiet har Regionfastigheter sett att samordningen har gett resultat.
— Det är en helt annan samordning nu. Vi upptäcker fler fel och kollisioner som annars måste lösas under byggtiden, säger Per Erlandsson.

Dessutom menar han att det på det här sättet är större chans att byggnaden byggs som konsulterna har ritat.
— Normalt sett skissar bara konsulterna, säger han.

Några barnsjukdomar har uppstått med det nya arbetssättet.
— Vi har haft prestandaproblem med programvaran och utbildningsproblem. Folk kan inte det här och behöver vänja sig. Men det går snabbare och snabbare nu.

Och enligt Per Erlandsson behöver inte alla i projektet vara datasnillen för att klara av arbetet.
— Nej, det räcker att konsulterna har kunskapen i CAD. Sen har vi en kille på bygget som är duktig och hjälper till att ta fram ritningar.

Trots de höga kraven på samordning har det inte varit svårt att få tag på intresserade entreprenörer.
— Nej, de ser konkurrensfördelar med det här. De kommer ju ligga miltals före alla andra efter det här projektet, säger Per Erlandsson.

Fotnot: CAD står för computer-aided design, vilket betyder datorstödd konstruktion. Konstruktionsarbetet kan utföras i två eller tre dimensioner.