Nyheter

4 av 10 upphandlingar avser anläggningsarbete

4 av 10 upphandlingar 2016 gällde anläggningsarbete. Trafikverket var största upphandlande statliga myndighet. Foto: Susanne Bengtsson

Totalt 18 330 upphandlingar annonserades i enlighet med upphandlingslagarna 2016.

4 av 10 upphandlingar avser anläggningsarbete.

Trafikverket är den största upphandlande statliga myndigheten.  

Det visar årets ”Statistik om offentlig upphandling 2017”, en rapport som Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket tagit fram gemensamt.

Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige var cirka 642 miljarder kronor 2015. Det motsvarar drygt en sjättedel av Sveriges BNP.

Närmare 1 300 myndigheter annonserade en upphandling under 2016. Den vanligaste typen av upphandlande myndighet är kommuner. Över hälften av alla myndigheter som annonserade någon upphandling 2016 annonserade 1–5 upphandlingar. Totalt 18 330 upphandlingar annonserades i enlighet med upphandlingslagarna 2016.

Av de upphandlingar som annonserades 2016 hade 39 procent minst en kod inom anläggningsarbete. Det betyder att 4 av 10 upphandlingar avser anläggningsarbete.  Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster utgjorde 10 procent, 1 865 upphandlingar, 2016. 
Trafikverket var den största upphandlande statliga myndigheten 2016 med totalt 521 genomförda upphandlingar.  Stockholms stad annonserade 402 upphandlingar (största kommun) och Västra Götalandsregionen 210 stycken (största bland landsting och regioner).

Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län var 2016 de vanligaste regionerna för leveransort. Fyra av tio upphandlingar som annonserades hade något av de tre länen Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län som leveransort.

Användningen av ramavtal har ökat kraftigt under de senaste åren, framgår det av rapporten. Inte mindre än 39 procent av de upphandlingar som annonserades under 2016 var ramavtal. År 2016 var 41 procent av upphandlingarna direktivstyrda (som omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv). Det är en ökning med 10 procent sedan 2012.

– Relevanta fakta, där statistik är ett inslag, är viktiga verktyg i vårt tillsynsarbete. Sådant hjälper oss att se tecken på till exempel svag konkurrens, eller för att identifiera behov av andra åtgärder för att nå en effektiv offentlig upphandling, säger Rikard Jermsten, generaldirektör på Konkurrensverket, i en kommentar till rapporten.

 STATISTIKEN I PUNKTFORM:

 • Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen i Sverige uppskattas till cirka 642 miljarder kronor 2015. Värdet motsvarade drygt en sjättedel av BNP exklusive moms. 
 • Den vanligaste typen av upphandlande myndighet är kommuner. 
 • Över hälften av alla myndigheter som annonserade någon upphandling 2016 genomförde mellan en och fem upphandlingar. 
 • Totalt 18 330 upphandlingar annonserades i enlighet med upphandlingslagarna 2016. 
 • De flesta upphandlingar genomförs med förenklat förfarande och avtalen löper oftast i tre till fyra år (inräknat möjligheter till förlängningar). 
 • I över hälften av upphandlingarna inkommer mellan noll och tre anbud. 
 • Den vanligaste branschen att upphandla från är anläggningsbranschen. 
 • Den vanligaste leverantören är ett aktiebolag med färre än 50 anställda. 
 • Av de anbud som lämnades 2016 ledde 45 procent till att kontrakt tecknades. 
 • Användningen av ramavtal har ökat kraftigt under de senaste åren. År 2016 avsåg 39 procent av de upphandlingar som annonserades ramavtal. 
 • En av elva annonserade upphandlingar avbröts utan att kontrakt tecknades. 
 • Drygt 7,4 procent av alla upphandlingar överprövas. 
 • År 2016 betalade upphandlande myndigheter i stat, kommun och landsting ut cirka 780 miljarder kronor till cirka 217 000 privata och offentliga företag och andra organisationer. 
 • Kommunernas utbetalningar uppgick till drygt 304 mil­jarder kronor medan utbetalningar från landsting och regioner uppgick till drygt 258 miljarder kronor. 
 • Statliga myndigheters utbetalningar uppgick till drygt 214 miljarder kronor.
 • Av de upphandlingar som annonserades 2016 hade 39 procent minst en kod inom anläggningsarbete.
 • 10 % avsåg arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
 • 16% av de annonserade upphandlingarna gjordes i Stockholm 2016

Källa: ”Statistik om offentlig upphandling 2017”, från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket