Nyheter

400 000 i företagsbot för allvarlig klämolycka

domarklubba på ett bord
Facket stämmer nu företaget i Arbetsdomstolen och kräver skadestånd 900 000 kronor för kollektivavtalsbrott. Foto: Getty Images

Vid en olycka i en betongfabrik kom en arbetare i kläm mellan en tre ton tung trappa och en trappa som låg intill. Han fick flera frakturer och skadade ryggen. Nu får företaget en företagsbot på 400 000 kronor för arbetsmiljöbrott.

Olyckan inträffade i maj i år, på företagets fabrik i Mellansverige som tillverkar betongvaror för byggnadsändamål. En arbetstagare skulle efterbehandla en nygjuten sprialtrappa i betong. Trappan vägde omkring 3,3 ton och det fanns en anordning för att hålla den uppe, men den välte ändå när arbetaren gått upp i trappan. Han hoppade av trappan och hamnade då i kläm mellan den och en trapp som låg intill. Han fick omfattande multipla frakturer på bäckenet och multipla revbensfrakturer samt skada på ryggen och muskler i ena benet. Skadorna är inte att bedöma som ringa, enligt åklagaren vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Åklagaren menar att näringsidkaren har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förhindra olyckan. Därför företaget att betala företagsbot med 400 000 kronor.