Nyheter

400 000 kronor i vite

Byggvarukedjan Bauhaus påstår i sin marknadsföring att de är marknadsledande och billigast. Något som konkurrenten Hornbach inte håller med om.

Nu tvingas Bauhaus betala 400.000 kronor i vite till staten efter att ha brutit mot marknadsföringslagen.

Bauhaus har i sin marknadsföring använt sig av formuleringar som exempelvis ”Sveriges och Europas största byggvaruhuskedja”, ”Bauhaus har det största urvalet och de bästa priserna”, ”Ledande i service pris och kvalitet” och ”Lägsta pris! – Jämför själv!”

Marknadsdomstolen förbjöd genom dom i november 2004 Bauhaus att vid marknadsföring av byggvaruhus använda nämnda formuleringarna.

Det nu aktuella målet om utdömande av vite inleddes genom att Hornbach i juni 2014 väckte talan mot Bauhaus.

Stockholms tingsrätt meddelar i en dom att Bauhaus har överträtt Marknadsdomstolens förbud och överträdelserna har inte varit ursäktliga. Vitet ska därför dömas ut och Bauhaus förpliktas att till staten betala fyrahundratusen kronor.