Nyheter

49 miljarder till offentliga sektorn

Bjrön Söderlundh, Kommuninvest.


​​​​​​​Kommuninvest har beviljat närmare 49 miljarder kronor i gröna lån till offentliga sektorn. Utbetald volym är i dagsläget 32 miljarder kronor, vilket är cirka åtta procent av deras totala utlåning.

– Vi började ge gröna lån år 2015 efter att ha skapat ett koncept med en grupp experter från några kommuner och från SKL, en miljökommitté, säger Björn Söderlundh, chef för utlåningen i Kommuninvest.

– Räntan på lån från oss är vanligtvis väsentligt lägre än hos svenska affärsbanker. För gröna lån är det ännu mer förmånligt än våra ordinarie lån, 0,02 procent lägre ränta på lån med löptid som är tre år eller längre, säger Björn Söderlundh.

Kommuninvest emitterar själv gröna obligationer på kapitalmarknaden. Med dessa finansierar de sedan de gröna lån som en medlemskommunerna, det vill säga 277 kommuner och 12 regioner (landsting), eller kommunens företag kan låna upp. 

Ett ramverk anger vad låntagarna behöver prestera för att få rätt till gröna lån. Miljökommittén granskar samtliga ansökningar och beslutar om projektet ska beviljas grönt lån eller ej.

Den genomsnittliga bindningstiden för samtliga lån hos Kommuninvest är knappt tre år. Låntagarna refinansierar hela tiden sina lån med nya lån.

Björn Söderlundh påpekar att Kommuninvest har mycket hög säkerhet för sin utlåning och det genererar möjlighet till en lägre ränta.

– Alla delägare är solidariskt ansvariga och borgar för sin andel av lånen. Kommuninvest har samma rating som svenska staten när det gäller att låna upp pengar.

Kommuninvest lånar främst ut ut till investeringar i bostäder, fastigheter, energibolag, vatten- och avloppsinvesteringar, kollektivtrafik och avfallshantering. Bolaget har en total utlåningsvolym på drygt 350 miljarder kronor och det handlar om en marknadsandel på 55 procent av den totala låneskulden för alla kommuner.

Kommuninvest lånar ut pengar till sina medlemmar. Medlemmarna är 277 kommuner och 12 regioner (landsting). Det innebär att 13 kommuner och åtta regioner i landet inte är medlemmar i Kommuninvest. Stockholms stad och Region Stockholm är störst bland de som idag inte är medlemmar i Kommuninvest.

– Ett 25-tal kommuner och regioner lånar själva upp pengar på kapitalmarknaden. Göteborg var världens första kommun att emittera gröna obligationer, år 2013, säger  Söderlundh.
 

Fakta: Ramverk för gröna obligationer


1. För flerfamiljshus gäller att nya eller befintliga byggnader ska ha minst 15 procent lägre energiförbrukning per kvadratmeter och år, jämfört med de minimikrav som anges i Boverkets BBR.

2. För nya eller befintliga lokaler gäller att de ska ha minst 20 procent lägre energiförbrukning per kvadratmeter och år. Nya byggnader ska ha någon av följande certifieringar: LEED gold, BREEAM very good, Miljöbyggnad silver, Svanen, EU GreenBuilding eller FEBY 12 (minienergihus).

3. Större renoveringar av byggnader ska ge en minskning av energiförbrukningen med minst 30 procent eller till överensstämmelse med gällande regelverk, Boverket BBR
Källa: Kommuninvest