Nyheter

”Arbetslivskriminaliteten måste bekämpas”

Johan Danielsson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 

Arbetslivskriminaliteten är ett allvarligt och växande samhällsproblem och en prioriterad fråga för regeringen. Det slog Johan Danielsson, biträdande arbetsmarknadsminister och bostadsminister, fast när han deltog på ett seminarium på temat ”ett arbetsliv utan brott och fusk” på fredagen.

– Arbetslivskriminaliteten är ett allvarligt samhällsproblem. Hederliga företagare riskerar att förlora sitt livsverk då de inte kan konkurrera mot skurkföretag som snedvrider konkurrensen. Regeringen fortsätter därför att prioritera arbetet mot arbetslivskriminaliten, säger biträdande arbetsmarknadsminister, och tillika bostadsminister, Johan Danielsson.

Seminariet, det fjärde i en serie på temat arbetsmiljö, som arrangerats i samarbete mellan Afa Försäkring och Arbetsmarknadsdepartementet, fokuserade avslutningsvis på ett arbetsliv utan brott och fusk. I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken.

– Vi kan inte ha en arbetsmarknad där brott och fusk tillåts. Välfärdspengar får aldrig gå till fuskare och kriminella, säger Johan Danielsson.

Han lyfter samverkan mellan myndigheter som ett viktigt verktyg i arbetet, och det löper som en röd tråd i regeringens strategi. Hinder för samverkan är därför något som måste undanröjas. Samverkan mellan myndigheter måste också omfatta samarbete med arbetsmarknadens parter och experter.

Att öka antalet kontroller är också en del av arbetet mot brott och fusk, där regeringen sedan tidigare har inrättat en delegation mot arbetslivskriminalitet, infört ett huvudentreprenörsansvar och ställt krav på personalliggare.

– Det här är en prioriterad fråga för regeringen. Arbetskriminaliteten ska bekämpas. En bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel.

Morgan Jansson, ordförande i Rättvist byggande, representerade byggbranschen på seminariet. Han menar att det är bråttom att agera.

– Vår bransch står i lågor och vi måste släcka bränder först innan vi fokuserar på att utreda. Hittills har det varit för mycket tonvikt på att utreda.

Arbetet inom Rättvist byggande baseras på två ryggrader; kontroller och oanmälda platsbesök.

– Vi granskar och kontrollerar alla företag som vi jobbar med. Men trots det hittar vi alltid företag som är okända för oss när vi är ute på arbetsplatserna och gör kontroller. Vi som är beställare måste upphandla på rätt villkor och följa upp. Vi har gjort om vårt sätt att upphandla och har viten i våra avtal. Men även utförarna måste använda sina verktyg. Det gör de inte fullt ut idag, säger Morgan Jansson.

Enligt Morgan Jansson finns en tröghet och tvekan, och för lite action.

– Bygg är en av de mest drivande och handlingskraftiga branscherna, det såg vi inte minst under cementkrisen. På kort tid lyckades vi mobilisera och få igenom lagändringar. Varför lyckas vi då inte lösa problemen med kriminaliteten?

Faktum är att kriminaliteten ökar, det vittnade andra talare på seminariet om.

– Allt tyder på en omfattande ökning i många branscher, konstaterar Ola Pettersson ordförande i delegationen mot arbetslivskriminalitet.

– Det finns slaveri i Sverige idag, Sverige är ett ganska lätt och tacksamt land att komma till för oseriösa företag, de känner sig inte direkt hotade här av myndighetssverige, menar Mats Paulsson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Men vi är på god väg. Vi vet vad vi ska göra men måste få till mer verkstad och använda resurserna på rätt sätt.

Ett stort problem är, enligt Mats Paulsson, att det i Sverige inte finns några fällande domar vad gäller människoexploatering.

– Vi når inte ända fram eftersom det inte finns någon praxis. I Sverige finns inte, till skillnad från Norge och Finland, några fällande domar.

Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket, ser sekretessen som ett stort hinder i jakten på de kriminella.

– Skatteverket tillhör de som har tuffast sekretess. Sekretessen utgör ett hinder i arbetet eftersom vi sitter på uppgifter om vi inte kan lyfta fram.  Det här måste sekretessutredarna se över.

En arbetsmarknad i förändring, med ökad global konkurrens, fler underentreprenörer och fler tidsbegränsade anställningar, skapar nya tillvägagångssätt hos de oseriösa företagen. Fyra branscher sticker ut som extra utsatta: Bygg, transport, städ och restaurang.

– Vår fantasi räcker inte till. De kriminella klär sig i nya kostymer som vi inte har förknippat med brottslighet tidigare. De använder sig av de legala systemen för att dölja det de håller på med, säger Erna Zelmin, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

– Sedan 2018 har vi gjort över 5000 kontroller, men vi behöver jacka upp. Vi kan inte kontrollera bort kriminaliteten, men vi ska störa den så mycket som är möjligt.