Nyheter

5 000 deltog i tyst minut för säkerheten

Tyst minut vid Stand down vid Marieholmsförbindelsen i Göteborg. Foto: Kasper Dudzik

Under tisdagen genomfördes en manifestation för säkerhet och arbetsmiljö på många anläggningsbyggen över hela Sverige.
Upp emot 5 000 personer deltog och i år lade man extra uppmärksamhet på risker kring fordon och maskiner. 

Det är fjärde året i rad som Trafikverket tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen genomför en så kallad Stand down.
Syftet är skicka en gemensam och kraftig signal inom hela branschen att arbets- och säkerhetsfrågor har högsta prioritet.

Upp emot 5 000 personer i hela landet deltog när verksamheten stoppades i 15 minuter kl. 13.00.
En del av manifestationen var en tyst minut för att hedra kollegor som förolyckats eller råkat ut för allvarliga olyckor.

Huvudarrangemanget i år var på Marieholmsförbindelsen i Göteborg, där Trafikverket bygger en ny vägtunnel under Göta Älv.
– Arbetsmiljö och säkerhet är den enskilt viktigaste frågan inom hela vår verksamhet – alla ska komma hem från våra arbetsplatser vid liv och utan allvarliga skador, sa Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon när hon talade på arrangemanget vid Marieholmsförbindelsen.

Även Ola Månsson som är vd för Sveriges Byggindustrier och Magnus Höij vd Svenska Design&Teknik-företagen talade vid Stand down i Göteborg.
I år uppmärksammades särskilt risker kopplade till fordon och maskiner samt arbete i trafikerad miljö.
En fjärdedel av de allvarliga olyckorna och hälften av alla dödsolyckor i anläggningsbranschen de senaste åren har anknytning till dessa risker.

Bakgrund:

• Trafikverket är Sveriges största aktör vid byggnad av infrastrukturprojekt.
Tillsammans med Sveriges Byggindustrier med 3 200 medlemsföretag och Svenska Teknik&Designföretagen med 715 medlemsföretag, har en handlingsplan tagits fram med konkreta åtgärder för att minska antalet olyckor.
”Ingen skall skadas allvarligt eller dödas i transportsystemet eller på våra arbetsplatser” är den uttalade utgångspunkten.
• Överenskommelsen heter ”Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen” och en av aktiviteterna är att genomföra en årlig Stand down på Trafikverkets arbetsplatser tillsammans med verksamma entreprenörer och konsulter.
De 15 minuterna skall skapa uppmärksamhet och engagemang kring säkerhets- och arbetsmiljöfrågor och lyfta fram risker och åtgärder.

Källa: Trafikverket