Nyheter

51 500 nya bostäder under 2017

51 500 nya bostäder färdigställdes under 2017, det högsta antalet sedan 1992. Foto: Susanne Bengtsson

Under 2017 färdigställdes 48 227 bostadslägenheter i nybyggda hus. Detta är 14 procent fler färdigställda lägenheter än under 2016. Det är också det högsta antalet sedan rekordåret 1992.
Det visar färskt statistik från SCB.

2017 års statistik visar att 14 procent fler lägenheter färdigställdes under 2017  jämfört med 2016. Det är också det högsta antalet sedan 1992 då 57 319 lägenheter färdigställdes.

Av lägenheterna som färdigställdes genom nybyggnad under 2017 fanns 35 783 i flerbostadshus och 12 444 i småhus. 
Utöver detta så gav även ombyggnationer i flerbostadshus ett tillskott på 3 368 lägenheter. Det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad 2017 uppgår därmed till 51 595 lägenheter.
 
Precis som under 2016 färdigställdes flest nybyggda lägenheter per invånare i Örebro län där 7,9 lägenheter färdigställdes per tusen invånare. Därefter kommer Uppsala län med 7,4 lägenheter. I Västernorrlands län byggdes 0,9 lägenheter per tusen invånare vilket var minst i landet. Motsvarande siffra för hela riket är 4,8 nybyggda lägenheter per tusen invånare, enligt SCB:s statistik.

Ungefär lika många av de nybyggda lägenheterna i flerbostadshus är upplåtna med bostadsrätt som med hyresrätt, 49 procent är hyresrätter och 51 procent bostadsrätter. Regionalt är variationen mellan upplåtelseformerna dock större. I Stor-Stockholm är hela 7 av 10 lägenheter i flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt.  

 
I flerbostadshus var den vanligaste lägenhetstypen som färdigställdes en lägenhet med 2 rum och kök. Över 13 000 lägenheter var just 2 rum och kök vilket är mer än var tredje lägenhet.