Nyheter

522 miljarder till infrastruktur

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Foto: Kristian Pohl.

Regeringen satsar totalt 522 miljarder kronor på infrastruktur under perioden 2014-2025. 241 miljarder kronor går till drift och underhåll och 281 miljarder kronor till att utveckla infrastrukturen.

Några av de enskilt största satsningarna handlar om nya höghastighetsbanor.

Regeringen har fastställt den nationella transportplanen för 2014-2025. Därmed genomförs en historisk satsning på infrastrukturen som ska säkra arbetspendlingen och företagens behov av fungerande godsstråk.

Totalt satsas 522 miljarder kronor under perioden 2014-2025. Det är en ökning med 20 procent från föregående planperiod. Av de 522 miljarderna går 241 miljarder kronor till drift och underhåll, varav 155 miljarder kronor till väg och 86 miljarder kronor till järnväg. 281 miljarder kronor satsas för att utveckla infrastrukturen.

Drygt 150 investeringsprojekt i hela landet pekas ut i den nationella transportplanen. Några av de största satsningarna handlar om nya höghastighetsbanor för tåg, exempelvis ny järnväg mellan Stockholm (Järna)-Linköping, den så kallade Ostlänken. Även mellan Göteborg-Borås (sträckan Mölnlycke-Bollebygd) byggs järnväg för höghastighetståg.

3,8 miljarder kronor satsas på en utbyggd tunnelbana med fyra nya tunnelbanesträckningar. I anslutning still dessa byggs 78 000 nya bostäder i Stockholm.

– Fler bostäder och bättre transporter är en förutsättning för ökad tillväxt och en effektiv arbetsmarknad. Därför är överenskommelsen oerhört viktig för Stockholmsregionen och därmed för hela landet, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, i ett pressmeddelande.

Det ska även investeras för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på våra vägar. Förbifart Stockholm ska förbättra framkomligheten i Stockholm. E20 genom Västra Götaland byggs ut, liksom E22 i Skåne, E4 i Småland och E10 i Norrbotten. Regeringen tar också viktiga steg för att åstadkomma en ny östlig förbindelse, den östliga delen av den planerade trafikledsringen runt Stockholms innerstad.