Nyheter

530 uppsagda på JM

JM har i år varslat cirka 600 personer. Nu står det klart att 530 av dessa sägs upp. <br></br> — Det är jämt fördelat över landet, men Göteborg är värst drabbat, vilket är en avspegling av hur efterfrågan på våra bostäder ser ut där, säger Hel

Av de 530 uppsagda är cirka 300 hantverkare och resten tjänstemän. Helene Hasselskog meddelar att uppsägningstiden varierar från en månad till tolv månader.

Är det aktuellt med fler varsel?

— Vi behöver avvakta ytterligare en tid innan en ny bedömning av om vi behöver varsla fler, säger hon.