Nyheter

55 000 nya bostäder byggs längs Ostlänken

Representanter för Södertälje, Nyköping, Trosa, Norrköping och Linköping träffade infrastrukturminister Anna Johansson (S) och HG Wessberg, Sverigeförhandlingen, i Linköping. Foto: Claes Lundkvist/Linköpings kommun

Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping har slutit en överenskommelse med Sverigeförhandlingens förhandlare om Ostlänken.

Kommunerna förbinder sig att tillsammans bygga 55 000 bostäder och medfinansiera höghastighetsjärnvägen med 525 miljoner kronor.

Överenskommelsen, som presenterades på tisdagen, innebär att de aktuella kommunerna förbinder sig att tillsammans bygga 55 000 bostäder och medfinansiera höghastighetsjärnvägen med 525 miljoner kronor.

– Att Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping får stationer vid den framtida höghastighetsjärnvägen innebär att vi nu sätter fart på bostadsbyggandet, förstorar arbetsmarknadsregioner och skapar tillväxt för hela stråket. I förlängningen skapar vi därmed tillväxt för hela landet, säger HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen, i en kommentar.

Enligt infrastrukturminister Anna Johansson (S), som medverkade vid pressträffen i Linköping, innebär Ostlänken flera fördelar.

– Den ger större möjligheter till arbetspendling och lättar på trängseln på spåren, vilket har positiv effekt på tågtrafiken i hela landet. Dessutom frigör de nya spåren kapacitet på befintlig bana för godstransporter.

Sträckan ligger redan i nationell plan och ska byggstartas 2017, som en första del i höghastighetsbanan.

Överenskommelsen utgår ifrån att Ostlänken, hela sträckan från Södertälje och genom Linköping, blir en del i det nya höghastighetsjärnvägssystemet som ska gå mellan Stockholm och Malmö samt mellan Stockholm och Göteborg.

Stationerna i Vagnhärad, Nyköping och Norrköping ska placeras i de korridorer som ingår i ansökan om tillåtlighetsprövning. Det innebär en station i Vagnhärad i anslutning till tätorten, respektive i centrala lägen i Nyköping och Norrköping. I Linköping placeras stationen i ett centralt läge mellan Stångån och riksväg 35.

 

De bostäder som kommunerna åtar sig att uppföra själva eller genom annan markägare/exploatör, medfinansieringen och förskotteringen fördelas mellan kommunerna enligt följande:

 

 

Bostäder fr.o.m. 2016 och t.o.m. 2035

Medfinansiering (mnkr)

Förskottering (mnkr)

Linköping

15300

173

152,8

Norrköping

15300

173

136,7

Nyköping

7400

84

54,0

Trosa

1700

47,5

12,0

Södertälje

15300

47,5

93,2

SUMMA

55 000

525

448,7

Källa: Sverigeförhandlingen