Nyheter

5,5 miljarder till bostäder

I regeringens höstbudget ryms satsningar på bostadsbyggande och renovering av miljonprogrammet.

5,5 miljarder kronor vill regeringen lägga på bostadsinvesteringar 2016.

Regeringen avser att föreslå investeringar på 5,5 miljarder kronor på fler bostäder, snabbare byggande och bättre boende. I den bostadssatsning som statsminister Stefan Löfven (S) presenterade på en presskonferens i Barkarbystaden utanför Stockholm på onsdagen ingår ett investeringsstöd för små klimatsmarta hyreslägenheter på 1,9 miljarder kronor 2016, en kommunbonus på 1,85 miljarder kronor för kommuner som ser till att många bostäder byggs och en miljard kronor till upprustning av miljonprogrammens bostäder.

Vad gäller investeringsstödet för byggande av små hyresrätter med rimliga hyror ligger stödet på 1,9 miljarder för år 2016, men det ökar de nästkommande åren upp till 3,2 miljarder år 2018.

Bostadsminister Mehmet Kaplan, som deltog i presskonferensen, lyfte fram byggbonusen på 1,85 miljarder kronor för 2016. Byggbonusen ska tillfalla kommuner som genom ett ökat byggande bidrar till att minska bostadsbristen.

­­ – Fler kommuner måste ta ett aktivt ansvar för att det byggs mer bostäder, sa Mehmet Kaplan.

På Sveriges Byggindustrier är man tveksam till en byggbonus.

– Ska en byggbonus ha effekt krävs att den är rätt utformad. Fokus måste ligga på att snabba på handläggningsprocesser och att den inte går till redan planerade projekt. En fråga är om det kommer att vara möjligt att kombinera byggbonusen med investeringsbidragen, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Regeringen och Vänsterpartiet är sedan tidigare överens om att satsa en miljard om året till 2019 på upprustning och energieffektivisering av miljonprogramsområdena. För att säkerställa rimliga hyresnivåer kommer en del av stödet gå till att begränsa hyreshöjningar för de boende.

300 miljoner kronor ska läggas på marksanering, något som kommer att frigöra mark för bostadsbyggande.