Nyheter

6 360 ton bro på plats

Anders Pettersson, NCC Construction. Foto: Anna Sjöström

Nu är den nya bron på plats i Rotebro.
Bron byggdes i ett temporärt läge och flyttades sedan till sin rätta plats med hjälp av domkrafter, teflon och – spensalva.

Här, i korsningen mellan E4 och järnvägen vid Rotebro, passerar varje dag 95 000 fordon över och under broarna.  Korsningen är därmed en av Sveriges mest trafikerade punkter.
Hösten 2011 påbörjade NCC arbetet med att byta ut de gamla broarna, som byggdes på 1960-talet. 

Vanligtvis bygger man en tillfällig bro dit trafiken hänvisar under tiden den nya byggs, men i Rotebro gjorde man lite annorlunda.
Ruukki, som tillverkat bron och monterat stålbalkarna, valde en teknik där den nya bron byggdes i ett tillfälligt läge bredvid den gamla, som under hela tiden fortsatte att vara i bruk.
– Det gjorde att det blev väldigt lite trafikstörningar. Fram till sommaren 2015 har arbetet pågått utan att påverka trafiken i de sex körfälten, säger Anders Pettersson, blockchef broarbeten, NCC Construction.

I juli genomfördes sidolanseringen, då den nya bron flyttades cirka 22 meter till sitt rätta läge.
– Det skedde med hjälp av domkrafter som lyfte och tryckte bron i sidled. Domkrafterna var monterade på stålbalkar och stativ från bottenplattorna.

Han och fortsätter:
– Vi skojade om vad vi skulle göra om domkrafterna inte klarade av att lyfta bron, men det gick ju bra. Det var ett väldigt spännande skede och häftigt att se.

Domkrafter tryckte på bron i sidled, så att bron sakta åkte mot sitt rätta läge och det tog cirka fem arbetsdagar at få bron på plats. Därefter sänktes bron ner på permanenta stöd och slutligen monterades övergångskonstruktioner mellan bron och fast mark.
För att minska friktionen mellan bro och balkar var kontakytorna belagda med teflon och smorda med spensalva.
– Det är miljövänligt och lätt att tvätta bort, det går att skölja bort med vatten, säger Anders Pettersson.

Som mest har mellan 60 och 70 man arbetat med bygget och vid sidolanseringen var man cirka 20 på plats.
Nu återstår en del rivningsarbeten, bland annat av de temporära brostöden, och återställande markarbeten.

Förutom att inte störa trafiken, vilka utmaningar har funnits i projektet?
– Grundläggningen har varit besvärlig. Vi har byggt intill två gamla broar, pålar fanns kvar i marken och då finns det risk att de gamla broarna blir instabila när man börjar jobba. Men här gick det bra och vi fick ner alla stöd som det var tänkt.

I december är det planerat för slutbesiktning med Trafikverket. 

Fakta:
Den nya bron är 325 meter lång och väger 6 360 ton.

När broarna på E4 vid Rotebro norr om Stockholm skulle upphandlas bestämde sig Trafikverket för att inte styra hur bygget skulle gå till, utan att istället beställa vad det som skulle bli resultatet: En bro med tydliga funktionskrav. Arbetssättet kallas att agera som renodlad beställare.

2011 fick NCC Construction Sverige i uppdrag att riva och ersätta två befintliga broar, som går över järnvägen vid Rotebro, Sollentuna kommun. Uppdragsgivare är Trafikverket och ordervärdet beräknas uppgå till cirka 325 MSEK.

Ruukki har ansvarat för tillverkning och montering av båda broarnas stålkonstruktioner samt för den nya östra brons förflyttning i sidled.

De nya broarna är så kallade samverkansbroar och har tre körfiler i vardera riktningen. 

Källa: NCC, Trafikverket, Ruukki.