Nyheter

60-årsjubilerande Peab blickar framåt

Främre raden. fr v: Mats Paulsson, Carina Nilsson, Camila Buzaglo, Roger Linnér, Stefan Danielsson. Bakre raden: Pia Andersson, Stellan Haraldsson och Henrik Oretorp.

I år fyller Peab 60 år. Två av de största utmaningarna för framtidens samhällsbyggare handlar om kompetensförsörjningen och om att bygga klimatsmart.

– Jag är optimistisk inför framtiden, säger Mats Paulsson, grundare till Peab, när han närvarar vid Peabs seminarium och 60-årsfirande i Visby.

För 60 år sedan inledde bröderna Paulsson sin verksamhet på Bjärehalvön. Det som startade med sophantering växte snabbt till andra åtaganden inom anläggning, maskiner och bygg, och till att idag vara Sveriges största byggbolag.

Under Almedalsveckan valde jubilaren att blicka framåt och diskutera två stora utmaningar: Kompetensförsörjning och hållbart byggande. 

Just kompetensförsörjning, att attrahera och behålla arbetskraft, är ett ämne som ligger Mats Paulsson varmt om hjärtat.

– Personalen är den viktigaste resursen. Peab har byggts upp av de anställda.

Enligt Arbetsmiljöverkets prognos kommer det saknas 100 000 personer inom alla branscher om fem år. 45 procent av alla byggföretag anger att de upplever kompetensbrist.

– Kompetensbristen är lite av en ödesfråga. För oss är det viktigt att utbilda egna medarbetare genom bland annat Peab-skolan, säger Camila Buzaglo, kommunikationsdirektör på Peab.

Att företag tar ansvar för att utbilda sin egen personal, att se nyanlända som en resurs att ta tillvara på samt att satsa mer på lärlingsplatser och yrkesutbildningar är några av de främsta förslagen som framfördes under seminariet, som ägde rum i S:t Nicolais kyrkoruin.

– Vi måste ta tillvara på de personer som kommit till Sverige och se dem som en stor potential i arbetslivet och hjälpa dem in på arbetsmarknaden, säger Annika Sundin, analysdirektör på arbetsförmedlingen. Här behövs en större samverkan mellan näringslivet och myndigheter.

Marcus Strömberg, vd på Academia, ser lärlingsutbildningen som en lösning för byggbranschen, genom att personerna snabbt kommer ut i arbetslivet.

– Lärlingssystemet är eftersatt i Sverige. Ett stort problem är att vi inte hittar lärlingsplatser åt våra studenter.

Söker företag högre kompetens i form av bygg- och civilingenjörer får de vara beredda att betala bra i framtiden.

– Våra medlemmar ställer krav på bra anställningsvillkor och en schysst löneutveckling. Digitaliseringen i samhället gör att ingenjörskompetens behövs i fler yrken och branscher i ännu större utsträckning, säger Ellinor Bjennbacke, chef politikutveckling och analys, Sveriges Ingenjörer.

Mats Paulsson är trots utmaningarna optimistisk.

– Jag tror på framtiden. Byggbranschen kommer alltid att finns kvar. Jag brukar rekommendera ungdomar att utbilda sig inom bygg. 

Peab arrangerade även ett seminarium om klimartsmart byggande. Bland annat hade man bjudit in Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon som pratade om kravställningar vid upphandlingar med panelen som bestod av Håkan Wifvesson, vd Sweroc, Anders Nordstrand, vd Sveriges almännytta och Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen.