Nyheter

66 procent av teknikkonsulterna behöver nyanställa

Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Två av tre arkitekt- och ingenjörsföretag behöver nyanställa de kommande sex månaderna. Det här visar Innovationsföretagens senaste konjunkturrapport.
– Tillgången på rätt kompetens är avgörande för företagens framtid, säger Magnus Höij förbundsdirektör Innovationsföretagen.  

Kompetensbrist är en stor och växande utmaning för arkitekt- och ingenjörsföretagen – och för nya innovationer. Två av tre företag behöver nyanställa och totalt behöver branschen nyrekrytera nästan 6000 personer de kommande sex månaderna, enligt Innovationssignalen.

Hela 65 procent av företagen uppger att de behöver öka sin personalstyrka under det närmaste halvåret, medan endast två procent uppger att de behöver minska sin personalstyrka. Bland teknikkonsulterna uppger 66 procent att de behöver öka sin personalstyrka, samt 47 procent för arkitekterna.

– Kompetensbristen riskerar att ha en negativ inverkan både på företagens tillväxt och innovationer under 2022. De innovativa arkitekt- och ingenjörsföretagen har möjligheten att i grunden förändra vår utveckling mot ett mer hållbart klimat och samhälle, men tillgången på rätt kompetens är avgörande för företagens framtid, säger Magnus Höij förbundsdirektör Innovationsföretagen.  

Tror på ökat orderläge

Företagen sänder samtidigt optimistiska signaler om framtiden. Undersökningen visar på starka förväntningar på ett ökat orderläge det kommande halvåret. Bland teknikkonsultföretagen tror 60 procent på ökad orderingång.

Under pandemin har priserna i sektorn pressats ytterligare, från redan låga nivåer. Framtida kapitalbehov och sjunkande marginaler bidrar till fortsatt mycket stora utmaningar för medlemmarna, menar Innovationsföretagen. Det kommande halvåret förutspår 36 procent av företagen en ökning av prisläget medan 11 procent tror på en minskning. Bland arkitektföretagen tror 36 procent på en positiv prisutveckling. För teknikkonsulterna är siffran 32 procent.

–  Osäkerheten fortsätter att vara mycket stor även under 2022. Pandemin har skapat bestående förändringar för näringslivet och i samhället. Både företag och samhälle behöver nu forma en ny strategi, inte för tiden efter Covid-19 utan för en framtid med Covid-19 under överskådlig tid, säger Magnus Höij.

Investeringssignalen

Investeringssignalen är Innovationsföretagens återkommande marknadsundersökning för innovationssektorn. Den redovisar information om förväntningar på framtida orderläge, prisutveckling och
anställningsbehov.

147 medlemsföretag  medverkade som tillsammans
sysselsätter cirka 11 458 medarbetare.

”Innovationssektorn” består i detta sammanhang av
arkitekt-, teknikkonsult-, industrikonsult- och techkonsultföretag, samt företag inom TIC  samt forsknings- och utvecklingsföretag.