Nyheter

7 löften för ökad jämställdhet

Jämställdhet lönar sig och företag är enligt lag skyldigt att ha en jämställdhetsplan. <br></br> * <br></br> Byggbranschen som står inför ett stort rekryteringsbehov kommer att behöva rekrytera från hela befolkningen, inte bara män

Vi lovar att:

>> I vår vardag fortsätta verka för bättre jämställdhet i byggbranschen.

>> Att reagera och på sexistiska kommentarer eller annat beteende som vi inte tycker är okej.

>> Att stötta kvinnor i branschen.

>> Att så långt vi kan få fler kvinnor att söka sig till branschen.

>> Att se till att jämställdhetsfrågan hålls levande på alla nivåer i våra företag och organisationer.

>> Vi startar härmed en insamling av goda exempel för bättre jämställdhet som kommer att presenteras i tidningen.

>> Vi kommer att ordna ett seminarium där goda exempel för förbättrad jämställdhet presenteras.

Peter Walfridsson, Glaslindberg
Catharina Holmström, Nimab support
Helene Hasselskog, JM
Lars Björklund, Skanska
Christer Carlsson, Byggnadsarbetareförbundet
Joakim Magnusson, Linqsearch Talentor
Fredrik Karlsson, Byggvärlden.