Nyheter

74 byggföretag i konkurs i juli

Små byggföretag drabbas när allt fler privatpersoner väljer att fixa hemma själva. Foto: Susanne Bengtsson.

Antalet konkurser i juli ökar med hela 41 procent jämfört med juli i fjol.

En av de mest drabbade branscherna är byggindustrin, där 74 företag gick i konkurs i juli, en ökning med tio procent jämfört med förra året, enligt statistik från UC.

Färsk statistik från UC visar att antalet konkurser i juli månad, sett över alla branscher, ökade med 41 procent jämfört med samma månad i fjol. Ökningen är den största som UC har mätt under flera år och är genomgående även när man ser på statistik från de stora branscherna och länen, enligt ett pressmeddelande från UC.

– En ökning om 41 procent i juli månad jämfört med juli i fjol är en markant ökning och den är genomgående i hela landet bortsett från endast tre län (Jämtland, Gävleborg och Halland). Det är en förvånansvärt stor ökning då konjunkturen är bra, kommenterar Richard Damberg, ekonom på UC.

Konkurserna ökade i stora branscher som byggindustrin (+ 10 procent), detaljhandeln (+ 24 procent) och restaurang- och hotellbranschen (+55 procent).

I byggbranschen gick 74 företag omkull i juli. Hårdast har småföretagare drabbats.

– Trenden är att små byggföretag går i konkurs samtidigt som bygghandeln fortsätter att växa i omsättning. Slutsatsen blir att vi anlitar byggföretagen mindre och istället gör jobbet själva. Bilden bekräftas av många byggare som ser att uppdrag till privatpersoner har minskat. Under juli månad gick 74 bolag i konkurs jämfört med 67 i samma månad året innan. Samtidigt ökar försäljningen av byggvaror med 2,9 procent under 2018 och 4,8 procent under 2017, säger Richard Damberg.