Nyheter

800 byggelever lär mer om trä

Över 800 gymnasieelever från byggprogrammen i Halland och Västra Götaland strålar imorgon samman i Derome. Initiativet kommer från den halländska träindustrin Deromegruppen och tanken är att studenterna på ett intressant och roligt sätt ska få en försmak på yrkeslivet och också en hel del ny kunskap om material — inte minst trä att ta med hem.

– Det är viktigt att vi inom näringslivet engagerar oss i skolorna och delar med sig av vår erfarenhet och kunskap om byggnation. I vårt fall handlar det tillexempel om trä och träbyggnation där vi sitter på kunskaper som inte ingår i alla byggutbildningarna idag, förklarar Carl-Tore Bengtsson, VD för Derome Byggvaror & Träteknik.

Det har blivit något av en tradition att Derome Byggvaror bjuder in gymnasieelever på Byggprogrammen i regionen. Träffen sker denna gång i samband med företagets egen byggmässa där totalt 800 elever, 1200 byggare och 60 materialleverantörer utbyter kunskap och nyheter.

– Inom Deromegruppen jobbar ett stort antal personer med trä i byggrelaterade situationer. Även i framtiden kommer vi att ha ett stort behov av duktiga killar och tjejer som har en byggteknisk bakgrund, menar Carl-Tore.

De som inte väljer att söka sig till Derome för arbete när skolan slutar kanske startar eget eller för arbete hos någon av byggföretag som är kunder till Derome menarCarl-Tore Bengtsson,som har stått bakom de senaste årens kraftiga expansion inom bygghandel och takstolar:

 – Det hade varit omöjligt att växa på det här sättet utan motiverade medarbetare med rätt kompetens. När byggandet i Sverige sätter fart igen kommer det bli brist på duktiga yrkesarbetare.

Christer Lotzner jobbar som lärare på en av Sveriges största gymnasieskolor, Peder Skrivares skola i Varberg. Han välkomnar initiativet: 

 – Det är oerhört viktigt om inte nödvändigt att vi och våra elever kommer i kontakt med näringslivet och med det får ett nära samarbete. Vår utbildning bygger till stor del på att våra elever ska bli byggnadsarbetare som har både social kompetens och ett stort och brett kunnande i sitt yrkesval.

Christer fortsätter:

– Att Derome har ställt upp både med mässa i Göteborg, studiebesök ute på sågen och nu med denna mässa gör att eleverna får just denna inblick som så väl behövs, förklarar han och hoppas på ett fortsatt samarbete.