Nyheter

Abba-Björns bygge överklagas

Naturvårdsverket vill inte att Abba-Björns bygge på Gotland ska beviljas strandskyddsdispens.

När Björn Ulvaeus visade intresse för att bygga en studio på Furillen maldes ärendet snabbt genom beslutskvarnarna i Gotlands kommun. Men nu har Naturvårdsverket tagit byggnadsnämnden i örat och överklagat bygglovet, skriver Gotlands Allehanda.

Abba-Björns studiobygge omfattas av strandskyddet och är dessutom beläget i ett område som är av riksintresse för friluftsliv, anser myndigheten i sin överklagan. Området är dessutom naturreservat och för att få bygga i ett sådant krävs särskild dispens från länsstyrelsen. Den saknas. Men Gotlands kommun anser trots det att bygglovet är korrekt.