Nyheter

AD är inte redo döma i Laval-målet

Arbetsdomstolens ledamöter träffas för en andra extra överläggning i Laval-målet den 16 oktober. Parterna är inte inblandade.

Tidningen Lag & Avtal fick tidigare uppgiften att Arbetsdomstolen kallat parterna till extra överläggningar. Men det var extra egna interna domstolsöverläggningar helt utan parternas inblandning som hölls den 28 augusti och som ska hållas den 16 oktober. Domstolens ledamöter behöver alltså mera tid på sig innan de är färdiga att döma eller besluta i Laval-målet.

Efter att EG-domstolen avgjort huvudfrågan och bestämt att Byggnadsarbetareförbundet och Elektrikerförbundets stridsåtgärder mot det lettiska företaget Laval un Partneri Ltd var otillåtna är det Arbetsdomstolens uppgift att döma i skadeståndsfrågan.

Det lettiska företaget, med ombuden advokaterna Martin Agell och Anders Elmér, kräver extra högt skadestånd. De båda fackförbunden, med ombuden advokat Peter Kindblom och LO-TCO Rättsskydds chef Dan Holke, anser att de inte ska betala något skadestånd alls.

Om Laval inte får skadestånd måste AD även i den frågan vända sig till EG-domstolen, anser Agell och Elmér. Medan Byggnads och Elektrikerförbundet däremot anser att om Arbetsdomstolen skulle döma dem att betala skadestånd måste först EG-domstolen tillfrågas.

Elisabet Örnerborg / Lag & Avtal

Läs fler nyheter på Byggvärldens systertidning Lag & Avtals hemsida