Nyheter

Ahlsell förvärvar järnhandel

Ahlsell har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Prevex AB.
Affären förväntas slutföras i augusti.

Prevex är en specialiserad järnhandel för proffs och har en stark marknadsposition i Göteborg och Malmö med tre  butiker.
Bolagets omsättning 2015 uppgick till cirka 350 MSEK. 
Prevex har 102 anställda och säljer främst till lokala bygg- och uthyrningsföretag.

– Göteborg och Malmö med omnejder är viktiga tillväxtmarknader för Ahlsell och förvärvet stärker vår position i dessa regioner. Prevex har haft en framgångsrik resa under de senaste åren och tillsammans ska vi fortsätta den resan, säger Johan Nilsson, koncernchef på Ahlsell, i ett pressmeddelande. 

Prevex fortsätter att verka under eget varumärke och egen organisation.
Affären, som förväntas slutföras under augusti, är villkorad av godkännande från Konkurrensverket.