Nyheter

Akademiska Hus överklagar LOU-dom

Akademiska Hus överklagar Kammarrättens dom om att bolaget är en upphandlande myndighet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Nu vill man ha ett slutligt avgörande i högsta instans.

I slutet av januari fick Akademiska Hus beskedet att Kammarrätten i Sundsvall slår fast att Akademiska Hus är att betrakta som en upphandlande myndighet, och därmed ska omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU).

Akademiska Hus menar att rättspraxis blir oklar på området efter att Kammarrätten i Stockholm nyligen fastslog att statliga Sveaskog inte är en upphandlande myndighet, men att Kammarrätten i Sundsvall gjort motsatt bedömning av Akademiska Hus.

– Förutom oklar praxis anser vi inte att Kammarrätten har gjort en korrekt bedömning av den verksamhet som Akademiska Hus bedriver. Vi är inte en myndighet utan ett företag som verkar på marknadsmässig grund, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus, i ett pressmeddelande.