Nyheter

Åklagare hoppas på hårda straff mot byggchefer

Åklagaren vill att de två bedrägerianklagade före detta anställda i Peab-bolaget KPK Entreprenader döms till fängelse i fyra respektive tre år. Den tidigare vd:n och platschefen är åtalade för att ha lurat KPK på miljontals kronor.

Det är totalt åtta personer som står åtalade vid Solna tingsrätt i bedrägeri- och muthärvan. Åklagaren hävdar att KPK har lurats på cirka 17 miljoner kronor genom osanna och saltade fakturor från flera företag.

Rättegången vid Solna tingsrätt har pågått under tio förhandlingsdagar. Under tisdagen var det dags för slutpläderingar.

Åklagare Gunilla Carlson menar att platschefen och vd:n har gjort sig skyldiga till grova brott när de har godkänt osanna fakturor i KPK. Hon yrkade att tingsrätten ska döma platschefen till fyra års fängelse och vd:n till tre års fängelse.

En projektledare vid det kommunala bolaget Stockholms Hamn har åtalats för grovt mutbrott. Åklagaren hävdar att hon har tagit emot mutor i form av garderober, medlemskap i en golfklubb, en platt-tv, samt att hennes sambo ska ha fått lön av ett annat företag utan att ha utfört något arbete. Åklagaren yrkade att projektledaren ska dömas till villkorlig dom och samhällstjänst och att hennes sambo ska dömas till fängelse i cirka ett år.

De åtta personer som står åtalade har flera inbördes kopplingar. Två av företagsföreträdarna är släkt med KPK:s före detta platschef. Frun till KPK:s före detta vd har under flera år varit anställd i en av de åtalades företag.

— Det är ovanligt med ett mål vars olika delar och de misstänkta och närstående är så här sammanflätade. Det här är personer som känner varandra väl och många tillhör samma familj, sa Gunilla Carlson.

Enligt Gunilla Carlson har flera av de åtalade investerat miljontals kronor i ett vindkraftprojekt i Estland, som ett sätt att tömma bolagen och föra undan en del av pengarna till utlandet.

Samtliga åtalade förnekar brott. Advokaterna som företräder den före detta platschefen och vd:n i KPK hävdade i sina slutpläderingar att det inte är bevisat att KPK verkligen har lidit skada.

— KPK har inte gått med förlust, sa Nils Hillert, som företräder vd:n.

Carl Skarborg kallade sin klient, platschefen, för ”Peabs i särklass mest framgångsrika anläggningsentreprenör” och yrkade att åtalet mot honom skulle ogillas.

De ekonomiska oegentligheterna upptäcktes i KPK när företaget vid årsskiftet 2008/2009 skulle fusioneras med Stockholms Entreprenader, ett dotterbolag i Peab-koncernen.