Nyheter

Åklagaren: NCCs bot är låg

Åklagare Leif Johansson tycker att NCC fick en låg företagsbot efter olyckan vid Centrallasarettet i Västerås. Varken han eller NCC har ännu beslutat om de ska överklaga.

Leif Johansson har övertagit målet från en åklagare som slutade på sin tjänst. Företrädaren yrkade att NCC skulle betala två miljoner kronor i företagsbot, men i stället dömde Västmanlands tingsrätt att bolaget ska betala 400 000 kronor.

Leif Johansson saknar en ordentlig motivering i domen varför tingsrätten sänkte företagsboten så mycket. Men ännu har han inte beslutat om han ska överklaga domen.

— 400 000 är väldigt lågt. 800 000 hade inte varit orimligt. Jag ska fundera ett varv till, säger han.
När det gäller domen mot platschefen är Leif Johansson nöjd med utslaget.

Inte heller NCC har tagit ställning till om de ska överklaga företagsboten.
— Det är en oerhört tragisk händelse. Sedan 2009 har vi ökat kontrollerna av fästanordningar när det gäller tunga lyft och även skärpt kraven på alla leverantörer om hur deras instruktioner och lyftverktyg är utformade, säger Ulf Thorné, kommunikationschef på NCC Construction Sverige.

Enligt Ulf Thorné har öglan som köptes till bygget i Västerås samma namn som den korrekta öglan som borde ha använts.

— Det framgick inte av instruktionen från vår leverantör. Sedan är det naturligtvis vårt ansvar att se till att öglan klarar rätt belastning, säger Ulf Thorné.

NCC anser att platschefen gjorde en korrekt arbetsberedning och delegering.

Hur kunde olyckan då inträffa?
— Genom den mänskliga faktorn. Vi utgick ifrån att öglan var den rätta, sedan har det visat sig att den inte var det, säger Ulf Thorné.

Platschefen arbetar kvar på sin tjänst och leder arbetet på bygget i Västerås. Men eftersom han nu har en villkorlig dom riskerar han att dömas hårdare om någon ny olycka skulle inträffa och gå till åtal. NCC ska därför diskutera med honom om han är villig att fortsätta på posten.
— Vi har förtroende för platschefen, säger Ulf Thorné.