Nyheter

Aktiv takpanna <br/> renar avgaser

Den nya takpannna neutraliserar kväveoxid, minskar försurningen av jord och vatten — och är dessutom motståndskraftig mot alger mark. Den aktiva substansen i pannan är titandioxid, som suger åt sig och bryter ner kväveoxider.

Pannan, som heter ”Climalife”, tillverkas i Berlin, och är en tysk vidareutveckling av en japansk idé.

– Vi kommer igång med marknadsföringen först nästa år, 2010. Men flera kommuner har redan visat intresse, säger Björn Lundkvist, konsulent och marknadsförare på Trelleborgsföretaget Profile som importerar takpannan.

Climalife är tillverkad av en speciell betong, mikroporbetong, med titandioxid i de ytterst små porerna. Ovanpå detta har man lagt på två lager av en ”coating”som också innehåller titandioxid. Det ämnet är den aktiva substansen som drar till sig och, tack vare fotosyntesen, oskadliggör kväveoxider.

Enligt Björn Lundkvist finns det tyska försök som visar att en stad med 6 000 kvadratmeter titandioxidpannor på ett år neutraliserar kväveoxider från 51 000 mils bilkörning.

Första pilotprojektet i Sverige med ”Climalife” har gjorts av Skanska som i Tygelsjö söder om Malmö belagt taken på sex nybyggda ”Unikhus” med den tyska pannan.

– Climalife är dyrare än vanliga tegel- och betongpannor. Men eftersom den här hustypen är Skanskas mest miljövänliga kostar vi på det bästa, säger Skanskas Anders Wester.

En stor del av den kväveoxid som kommer från bilar, flygplan, skorstenar och annat hamnar på taken eller i luften runt omkring. Dessa partiklar följer med vinden eller regnvattnet ner i jorden och grundvattnet där de bidrar till försurningen.

Mycket av det kan undvikas med en takpanna som neutraliserar kväveoxiderna.

Andra försök att reducera avgaser och farliga kväveoxider pågår i Malmö och Stockholm. På båda ställena har man lagt ut gat- och marksten som preparerats med titandioxid på gator och trottoarer.

– Men den renande processen förutsätter solljus. Det inte alltid solstrålarna når ner till trottoarer och gator. Taken är däremot ständigt utsatta för solen, säger Björn Lundqvist.

Den katalytiska och renande processen borde därför fungera bättre med takplattor jämfört med för gat- och marksten.

En annan fördel med Climalife är att alger har svårt att fästa på den glatta ytan. Den är motståndskraftigare än vanliga tegel- eller betongpannor.