All el ska vara förnybar

All el ska vara förnybar
Förnybar el som minskar koldioxidutsläppen med 70 ton om året. Det är innebörden i ett nytt avtal som HSB i Landskrona och Nordvästra Skåne tecknat med energibolaget Skånska Energi.

– Ett viktigt bidrag till hela HSB:s miljöarbete och klimatmål. Dessutom ser vi det som en konkurrensfördel att kunna erbjuda våra medlemmar och hyresgäster ett rent energialternativ, säger Sven Andersson, Bygg- och projektledare på HSB Landskrona, i ett pressmeddelande.

Avtalet som de skånska HSB-föreningarna tecknat gäller hela elförbrukningen, cirka 10 miljoner kilowattimmar om året. Utsläppen av koldioxid minskas med 70 ton per år.

HSB:s klimatmål, som gäller över hela landet, är bland annat att halvera utsläppen av växthusgaser till 2023.

Relaterade artiklar

Miljardprojekt under skidbacke
Sämre resultat för Veidekke
Tjädrar sätter stopp för vindkraftspark
Minskad byggtakt under första kvartalet