Nyheter

All el ska vara förnybar

Förnybar el som minskar koldioxidutsläppen med 70 ton om året. Det är innebörden i ett nytt avtal som HSB i Landskrona och Nordvästra Skåne tecknat med energibolaget Skånska Energi.

– Ett viktigt bidrag till hela HSB:s miljöarbete och klimatmål. Dessutom ser vi det som en konkurrensfördel att kunna erbjuda våra medlemmar och hyresgäster ett rent energialternativ, säger Sven Andersson, Bygg- och projektledare på HSB Landskrona, i ett pressmeddelande.

Avtalet som de skånska HSB-föreningarna tecknat gäller hela elförbrukningen, cirka 10 miljoner kilowattimmar om året. Utsläppen av koldioxid minskas med 70 ton per år.

HSB:s klimatmål, som gäller över hela landet, är bland annat att halvera utsläppen av växthusgaser till 2023.