Nyheter

Alla bygger på ett smartare miljötänk

Energisnåla hus handlar inte längre om enstaka försöksprojekt. Att bygga klimatsmart har blivit standard. -Nu är det kriterierna för passivhus som gäller, säger Göran Palmqvist, förvaltningschef på Gotlandshem.

Många byggherrar, bostadsbolag och byggföretag är inne på sitt andra, tredje eller fjärde lågenergiprojekt. De håller på att utveckla standardiserade plattformar och metoder för att bygga klimatsmart. Och samtliga säger sig kunna halvera energiförbrukningen jämfört med kraven i Boverkets byggregler.

– Vi har steg för steg utvecklat våra metoder och för varje projekt byggt allt energisnålare, säger Olle Lindkvist, byggchef på Älvstrandens utveckling, det företag som skapat Hamnhuset – landets största passivhus.

Vasakronan använder en mix av tekniker – som solkraft, fasadskydd, rörelsekännare för ventilation och belysning – och brukar reducera energiförbrukningen med runt 60 procent.

Vasakronan har också börjat se över sina äldre byggnader och införa liknande åtgärder i dem.

– Fokusen på energisnåla hus har förändrat hela byggbranschen. Motviljan mot att förändra de gamla beprövade metoderna har brutits, säger Vasakronans kommunikationschef Peter Östman.

Gotlandshem i Visby bygger kvarteret Sjöliljan, tre flerfamiljshus norr om ringmuren med 15 lägenheter vardera. För Gotlandshem var traditionella lägenheter med utgångspunkt från Boverkets byggregler otänkbart.

Sjöliljans hus är därför byggda som passivhus – med bland annat solfångare som värmer vattnet, återvinning av frånluft samt extra täta väggar och fönster. Energiförbrukningen beräknas till 48 kWh per kvadratmeter och år.

– För att få kalla det passivhus måste vi ner i 45 kWh. Vi vågar inte garantera ett så lågt värde, säger Göran Palmqvist, på Gotlandshem.

En bestämmelse från 2006, som går ut på att byggföretagen måste följa upp sina utfästelser, driver också på utvecklingen. Har man lovat en energiförbrukning på 50 kilowattimmar måste man – två år efter att bygget står klart – mäta för att verifiera att huset inte förbrukar mer.

– Den regeln har inneburit en stor förändring med nya rutiner inom hela bygg- och fastighetssektorn, säger Svante Wijk på NCC.