Nyheter

”Alla förlorar på energislöseriet”

Nästan fyra miljarder kronor om året. Så mycket kan sparas om alla offentliga byggnader i Sverige byggs om med energibesparande metoder.

Det är en färsk rapport från energispecialisten Schneider Electric som pekar på möjliga energibesparingar.

Men arbetet har stora brister och går alltför långsamt, enligt rapporten.

Om alla offentliga byggnader på totalt 138 miljoner kvadratmeter skulle byggas om med energibesparande metoder man spara 4,9 miljoner TWh om året, skriver Schneider. Med ett energipris på 75 öre per kvadratmetern blir kostnadsbesparingen 3,7 miljarder kronor. En kostnad som hela samhället får står för — staten, kommunerna, landstinget, hyresgäster i allmännyttan och skattebetalarna.

Siffrorna bygger på de energibesparande åtgärder som redan gjorts — inte minst inom de tre miljoner kvadratmeter offentliga byggnader som Schneider självt varit med och genomfört som så kallade EPC-projekt (Energy Performance Contracting).

– Ökad kunskap i kombination med att myndigheterna ställer högre krav på dessa fastigheters energiförbrukning skulle kunna spara skattebetalarna åtskilliga miljarder, säger Stefan Sjölin, affärsområdesansvarig på Schneider Electric Buildings Sweden.

Av det offentligas 138 kvadratmeter är 81 miljoner kvadratmeter lokaler. Resten, 57 miljoner kvadratmeter, utgörs av allmännyttans bostäder.