Nyheter

”Alla handlar i panik”

Varsel av tusentals anställda följt av krav på statligt stöd till byggmarknaden. <br></br> — Än har vi inte sett ett enda företag som kommit med en kreativ lösning, alla går den traditionella vägen – förtidspensionerar och säger upp anställda,

Situationen känns på många sätt igen från 1990-talets krisår. Då som nu varslas en stor mängd anställda. Då som nu är det få företag som hittar andra lösningar än just att säga upp anställda. Det ledde vidare till ett generationsglapp som varit särskilt kännbart för byggbranschen under åren av arbetskraftsbrist.

— Vi har fortfarande ett glapp i generationskurvan bland 60-talisterna. Nu finns risken att samma sak händer igen när konjunkturen viker och de unga ingenjörerna står först på turordningslistan för att bli uppsagda. Eller aldrig får chansen att komma ut på arbetsmarknaden, säger Lars Bergqvist, ordförande i Ledarnas branschförening Byggcheferna.

En del byggföretag, senast Skanska, har meddelat att man hoppas att en del av övertaligheten ska lösas genom naturlig avgång som pensionsavtal. Men det står klart att det inte kommer att vara tillräckligt. Hur många av de varslade som är byggchefer har ännu inte meddelats.

— Det jag ser och hör är att de stora byggdrakarna försöker hitta pensionslösningar för de äldre anställda. Jag vädjar till de äldre att de tar dessa erbjudanden och ge utrymme för de yngre byggcheferna.

Samtidigt tycker Lars Bergqvist att det är en svår fråga. Mixen av åldrar och erfarenheter behövs, erfarna äldre måste finnas kvar för att ge kunskapsöverföring till de yngre.

— Så här långt har jag inte sett ett enda företag som gjort annat än varslat. Jag saknar kreativiteten, att företagen till exempel satsar på arbetstidsförkortning med något sänkt lön. Eller gör utbildningssatsningar för att öka kompetensen och stå rustade när konjunkturen vänder igen, på samma sätt som bilindustrin i Västsverige verkar göra.

En möjlighet till kunskapsöverföring vore enligt Bergqvist att ge utrymme för den erfarna äldre generationen på byggarbetsplatserna att gå in som mentorer åt de yngre ingenjörerna och byggcheferna.