Nyheter

Alla insiders i byggjättarna

De sitter på maktpositioner. Eller så håller de på med företagshemligheter. Byggvärlden publicerar i dag hela listan på de fyra största byggbolagens insiders — och deras aktieinnehav i det egna företaget.

Börsnoterade företag är tvungna att rapportera så kallade insiders till Finansinspektionen. Insiders är personer med särskilt god insyn i bolaget; styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare och stora aktieägare.

Finansinspektionen vill veta vilka dessa personer är och hur många aktier de äger i bolaget de har insyn i. Det är företaget självt som gör bedömningen vilka som sitter på ledande befattningar och bör anmälas som insynspersoner. Men att missa att anmäla en person som Finansinspektioner menar har insynsställning kan kosta företaget 15 000 kronor i sanktionsavgift.

Det finns flera syften till att registrera insiders. Ett är att motverka missbruk av förtrolig information, ett är att ge ett underlag för brottsutredningar, ett är att förse aktiemarknaden med information om berörda personers värdepapperstransaktioner.

— En bärande tanke med anmälningsskyldigheten är att den förmodas minska intresset för otillåten handel, säger Kristoffer Rosell, jurist på Finansinspektionen.

Inom fem arbetsdagar är insiders skyldiga att rapportera förändringar i sitt aktieinnehav till Finansinspektionen — annars kan de drabbas de av en förseningsavgift.

— Det är förvånansvärt många som missar på grund av rent slarv. Vi öppnar ärenden i princip varje vecka som handlar om att man till exempel har rapporterat in fel eller rapporterat in för sent, säger Kristoffer Rosell.

En genomgång av de fyra största byggbolagens anmälda insynspersoner visar att de flesta i styrelserna och i ledningsgrupperna äger aktier i det egna bolaget. Petter Eiken i Skanskakoncernens ledningsgrupp och Göran Landgren i NCC:s koncernledning utmärker sig genom att inte ha en enda aktie i de bolag de leder.

— Folk tror att commitment är pengar, men det måste väl ändå vara den energi man lägger. Jag tror stenhårt på NCC och jag har lagt mitt liv på bolaget medan andra lägger sina pengar. Jag tror engagemang har mycket större symbolvärde, säger Göran Landgren.

Under mars månad har inte särskilt många förändringar rapporterats i aktieinnehavet hos byggjättarnas insiders. Peab har köpt tillbaka en hel massa aktier och flera Skanskamedarbetare har förvärvat aktier via aktiesparplan.

Annars utmärker sig mest Skanskachefen Hans Biörcks fru, som har sålt 800 Skanskaaktier, och Skanskachefen Anders Liljas barn, som har fått 100 aktier i gåva.

Insiderbrott

Insiderbrott är när någon har kurspåverkande information som inte är allmänt känd och köper eller säljer aktier i bolag som informationen handlar om. Brottet kan ge fängelse i två år.